Thursday, April 12, 2007

FATWA MUFTI AHLI SUNNAH TENTANG KESESATAN AJARAN ASAARI DAN JEMAAHNYA

Berikut adalah fatwa Mufti yang telah dikeluarkan bagi menjelaskan kepada masyarakat Islam tentang kesesatan ajaran Asaari Muhammad dan para pengikutnya. Selamat membaca dengan bersedia menerima dalil dari al-Quran dan al-Sunnah yang sahih.

Mufti Negeri Selangor: >>
(Klik Di Sini)

Mufti Negeri Perak: >> (Klik Di Sini)
( http://mufti.perak.gov.my/isu1/rufaqa'.pdf )

Friday, January 26, 2007

PERHUBUNGAN ANTARA AHLI SUNNAH DAN AHLI AJARAN SESAT

Setelah masyarakat Malaysia membuka mata terhadap kesesatan Rufaqa', Kami seringkali dihubungi dan ditanya tentang bagaimana syariah menetapkan hukum yang berkaitan dengan bermuamalat dan berinteraksi dengan pengikut ajaran sesat seperti Rufaqa'. Sehubungan itu, kami bawakan satu kupasan ringkas daripada fatwa para ulama Ahli Sunnah sepanjang zaman tentang isu ini. Ini sangat penting diketahui kerana ia akan memandu sikap dan tindakan kita terhadap kelompok seperti Rufaqa'.Hubungan antara Ahli Sunnah dan Ahli Ajaran Sesat sangat perlu dibahaskan secara ilmiah agar masyarakat mengetahui betapa Syariah menjaga dan memelihara akidah yang bersih. Perbincangan ringkas ini akan membahaskan beberapa skop yang melibatkan hubungan antara Ahli Sunnah dan Ahli Ajaran Sesat. Antara yang akan dikupas ialah hukum berguru dengan Ahli Ajaran Sesat, hukum bersolat jemaah di belakang Ahli Ajaran Sesat, Hukum pernikahan dengan Ahli Ajaran Sesat, hukum menziarahi Ahli Ajaran Sesat yang sakit dan meninggal dunia serta hukum menceritakan keburukan peribadi dan kesesatan ajarannya.

2.0 HUKUM BERGURU DENGAN AHLI AJARAN SESAT

Antara isu besar di kalangan bekas al-Arqam ialah mereka masih menanggap Asaari Muhammad sebagai gurunya malah masih ada yang bersikap 'berterima kasih' pada Asaari. Apakah hukumnya berguru dengan pemimpin ajaran sesat?

Apabila kita meneliti beberapa atsar dari para ulama salafussoleh, tampak dengan jelas bahawa mereka sangat memberi amaran malah melarang seseorang menuntut ilmu dari Ahli Ajaran Sesat.

Ali bin Abi Thalib r.a. berkata, “Lihatlah dari mana kamu mengambil ilmu kerana ilmu itu adalah agama.” (al-Khatib al-Baghdadi, al-Tankil, hlm. 121)
Kenyataan ini dinukilkan dari beberapa ulama salafusoleh seperti Muhammad ibn Sirrin dan al-Dhahak bin Muzahim dan lain-lain. (Lihat Syarh Sahih Muslim, jilid 1, hlm. 14)

Ibnu Umar r.a. berkata, “Berhati-hatilah terhadap agamamu, sebab ia adalah darah dagingmu. Lihatlah dari mana kamu mengambilnya. Ambillah dari orang yang istiqamah dan janganlah kamu mengambil dari orang yang menyeleweng.” (al-Kifayah, hlm. 121)

Kata-kata dari sahabat dan tabiien ini menekankan agar kita mengambil ilmu dari orang yang isitqamah dengan akidah yang sahih, bukan dari para penyeleweng, kerana ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Sedangkan, Ahli Ajaran Sesat tidak memberi ilmu melainkan perkara-perkara yang menyesatkan. Ini akan membuatkan anak murid itu terpengaruh, sama ada dari aspek keilmuannya mahupun pengamalannya.

Ibnu Abd al-Bar meriwayatkan pendapat Abdullah bin Mas’ud r.a.: “Manusia akan selalu dalam keadaan baik, selama mereka mahu mengambil ilmu dari para pembesar mereka dan jika mereka mengambil dari ashaghir dan buruk, mereka pasti hancur.” (Jami’ Bayan al-Ilmi, hlm. 248)

Maksud Ashaghir adalah ahli ajaran sesat seperti yang diriwayatkan Ibnu Abdil Bar, bahawa Abdullah bin Mubarak ditanya; “Siapakah Ashaghir itu?” Dia menjawab, “Orang yang berbicara denan ra’yu (akal = minda). Adapun orang yang mengambil dari pembesar (para ulama) bukan termasuk Ashaghir.” (Jami’ Bayan al-Ilmi, hlm. 246)

Dalam Syarah Ushul I’tiqad Ahli Sunnah, Al-Lalika’i meriwayatkan perkataan Abdullah bin Mubarak, “Ashaghir adalah Ahli Ajaran Sesat.” (Syarah Ushul I’tiqad Ahli Sunnah, jilid 1, hlm. 85)

Ibnu Abd al-Bar menukilkan perkataan Imam Malik, “Tidak boleh mengambil ilmu dari empat orang; 1. orang yang sangat dungu, 2. ahli Ajaran Sesat yang mengajak kepada ajarannya, 3. orang yang dikenal suka berdusta kepada manusia meskipun tidak mendustakan hadith Nabi s.a.w. dan 4. dari orang yang soleh yang tidak tahu status hadith yang diriwayatkan.” (Jami’ Bayan al-Ilmi, hlm. 348)

Imam al-Nawawi dalam menjelaskan jenis-jenis ghibah yang diharuskan, beliau berkata; “Di antara ghibah yang mubah ketika seseorang melihat orang alim sering mengunjungi Ahli Ajaran Sesat atau fasik untuk mengambil ilmu dan dikhuatiri akan memberikan pengaruh buruk kepada orang alim tersebut, maka boleh bagi orang tersebut memberi nasihat dengan menceritakan perihal peribadinya dengan syarat hanya untuk tujuan nasihat.” (Riyadh al-Shalihin, hlm. 530)

Dari kenyataan Imam al-Nawawi ini, kita dilarang mengambil ilmu dari Ahli Ajaran Sesat sehinggakan jika ada seorang alim sering berkunjung kepada seorang ahli Ajaran Sesat, maka kita wajib memperingatinya, meskipun dengan cara ghibah.

Fatwa ulama Syam, Mesir dan Maghribi:
Para ulama mujtahid berijma’, dilarang mengambil ilmu dari Ahli Ajaran Sesat. Zina adalah dosa besar, namun lebih ringan daripada orang yang bertanya tentang masalah agama kepada Ahli Ajaran Sesat. (Fatawa A’immah al-Muslimin bi Qath’ie al-Lisan al-Mubtadi’in, hlm. 131)

Larangan mengambil ilmu dari Ahli Ajaran Sesat ternyata memiliki dua maksud:
a. dalam rangka menyelamatkan anak murid dari akidah yang rosak, kerana mereka mudah terpengaruh dengan ucapan dan tingkah laku guru-guru mereka dari kalangan Ahli Ajaran Sesat.
b. bertujuan untuk memberi peringatan dan hukuman kepada Ahli Ajaran Sesat.

Seterusnya, mari kita bincangkan adakah Asaari memiliki kreteria guru yang sebenarnya? Untuk itu, kita perlu menilai seseorang yang dianggap ‘guru’ dengan kreteria yang dibuat oleh Imam Ibn Rajab al-Hambali. ‘Guru’ itu dinilai sama ada dia memberi ilmu yang bermanfaat ataupun tidak. Sekiranya ilmu yang diberi itu bermanfaat, alhamdulillah, kita boleh menerimanya. Sekiranya tidak bermanfaat, ia akan membawa kerosakan pada iman dan pemikiran. Semuanya itu boleh dilihat dengan tanda-tandanya. Maka, untuk apa lagi kita mengakui dia sebagai seorang guru!

Imam Ibn Rajab al-Hambali menyatakan ilmu yang bermanfaat akan nampak pada seseorang dengan tanda-tandanya, iaitu:
1. beramal dengannya.
2. benci disanjung, dipuji dan takabbur atas orang lain.
3. semakin bertawadhuk ketika ilmunya semakin banyak.
4. menghindar dari cinta kepemimpinan dan dunia.
5. menghindar untuk mengaku berilmu.
6. bersu’udzan (buruk sangka) kepada dirinya dan husnudzan (baik sangka) kepada orang lain dalam rangka menghindari celaan kepada orang lain.
(Lihat Fadl Ilm Salaf, Hlm. 56-57 dan Hilyah Thalib Ilm, Hlm. 71)

Sungguh, semua ciri di atas tidak terdapat pada Asaari. Dia sangat suka disanjung, suka dipuji, malah takabbur dengan orang lain dengan menunjuk-nunjuk kekayaannya. Dia bukannya semakin tawadhuk malah sangat mencintai kepimpinan dan dunia. Malahan, dia sering sahaja mengaku lebih berilmu dan mempertikaikan keilmuan para ulama. Sering juga dia bersu'udzan dengan orang lain terutamanya dengan para penentangnya. Inikah model guru sejati seperti yang digembar-gemburkan?

Seterusnya, Imam Ibn Rajab al-Hambali berkata, ilmu yang tidak bermanfaat juga akan nampak tanda-tandanya pada orang yang menyandangnya iaitu:
1. tumbuhnya sifat sombong, sangat cintakan dunia dan berlumba-lumba padanya, sombong terhadap ulama, berdebat dengan orang-orang bodoh, dan memfokuskan perhatian manusia kepadanya.
2. mengaku sebagai wali Allah atau merasa suci diri.
3. tidak mahu menerima yang haq dan tunduk kepada kebenaran, dan sombong kepada orang yang mengucapkan kebenaran jika darjatnya di bawahnya dalam pandangan manusia, serta tetap dalam kebatilan.
4. menganggap orang lain bodoh dan mencacat mereka dalam rangka menaikkan dirinya di atas mereka. Bahkan terkadang menilai ulama terdahulu dengan kebodohan, lalai, atau lupa sehingga hal itu menjadikan ia mencintai kelebihan yang dimilikinya dan berburuk sangka kepada ulama yang terdahulu.
(Lihat Fadl Ilm Salaf: 53, 54, 57, 58)

Tepat dan benar! Semuanya ada pada Asaari Muhammad. Maka, bekas al-Arqam perlulah memadamkan nama Asaari Muhammad dalam kamus hidup kerana ia bukan guru yang sebenar dan bukan guru yang memberi ilmu yang bermanfaat. Tetapi dialah orang yang menyesatkan kalian.

Daripada perbincangan ini, jelaslah bahawa kita tidak perlu mengiktiraf mana-mana individu yang menjadi Ahli Ajaran Sesat sebagai ‘guru’. Ini kerana ilmu yang diberi itu sangat tidak memberi manfaat malahan terzahir dalam bentuk sikap dan tingkah lakunya sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Rajab tadi. Tambahan lagi, para ulama telah ijmak mengharamkan dan melarang seseorang dari belajar ilmu agama terutamanya akidah daripada Ahli Ajaran Sesat.


3.0 HUKUM SOLAT BERJEMAAH DI BELAKANG AHLI AJARAN SESAT

A. Ajaran Yang Membawa Kepada Kekufuran

Hukum solat berjemaah dalam solat Jumaat atau solat lima waktu dengan berimamkan pengikut Ajaran Sesat yang membawa kekufuran adalah tidak sah dan dilarang oleh para ulama. Terdapat banyak pendapat Imam muslimin yang membincangkan isu ini. Mereka senada dalam memberi hukum tersebut. Berikut dipetik beberapa pendapat:

Yahya bin Ma’in berkata, dia selalu mengulangi solat Jumaat semenjak Khalifah Makmun menzahirkan fitnah bahawa al-Quran itu adalah makhluk. (Abdullah bin Ahmad, al-Sunnah, jld. 1, hlm. 130)

Dari Abu Daud bahawa Imam Ahmad ditanya tentang hukum solat Jumaat di belakang Jahmiyyah, jawabnya, “Saya selalu mengulanginya, dan apabila kamu bersolat di belakang salah seorang yang mengatakan al-Quran itu makhluk, maka ulangilah solatmu.” (Masa’il Imam Ahmad, hlm. 43)

Dalam Kitab al-Mudawanah Imam Malik ditanya tentang solat di belakang seorang Qadariyyah. Jawab beliau, “Janganlah kamu solat di belakangnya.” Lalu ditanya lagi, “juga Solat Jumaat?” Beliau menjawab, “Juga solat Jumaat. Saya berpendapat bahawa jika kamu ingin menjaga diri darinya dan takut keamanan dirimu, maka solatlah di belakangnya kemudian kamu wajib mengqadha’ dengan solat zuhor.” (al-Mudawanah al-Kubra, jilid 1, hlm. 84)

Maka, solat di belakang Imam yang ajarannya membawa kekufuran, tidak sah kerana amalannya rosak oleh kekufuran. Kecuali Imam solat Jumaat yang tidak mungkin mencari imam selainnya, maka boleh solat bersama tetapi wajib diulangi.

B. Ajaran Sesat Yang Tidak Membawa Kepada Kekufuran

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum Solat di belakang Imam yang menzahirkan ajaran sesatnya. Terdapat dua pendapat:

a. tidak sah solat di belakang mereka, dan bagi orang yang solat bersama mereka wajib mengulanginya. Pendapat ini dari salah satu riwayat Imam Malik dan Ahmad.
b. Solat di belakang mereka sah tetapi makruh, kerana meninggalkan solat bersama Imam yang lebih utama dan lebih baik. Ini pendapat kebanyakan para ulama dan para sahabat Imam Empat, termasuk para sahabat Imam Malik dan Ahmad. Dan inilah pendapat yang sahih dari sudut dalil dan paling sesuai dengan kaedah syariah. Ini kerana amal ibadah hanya boleh dinyatakan batal apabila tidak memenuhi syarat.

Oleh sebab itu, solat di belakang ahli Ajaran Sesat yang mengajak kepada ajarannya, dihukumkan sebagai sah asalkan dia masih belum jatuh kafir. Ini kerana unsur ini bukan syarat sah solat bagi makmum. Oleh sebab itu, para sahabat melaksanakan solat di belakang para pemimpin yang fasiq dan mereka menganggapnya sah. Sudah menjadi keputusan kebanyakan ulama sunnah bahawa apabila solat seseorang itu sah, maka boleh dan sah menjadi Imam. Ia menjadi makruh apabila ada kemungkinan mencari Imam yang adil, kerana itu lebih utama. Bagaimanapun, tidak bersolat di belakang ahli Ajaran Sesat merupakan satu sikap nahi mungkar dan memberi hukuman kepadanya.

Mazhab Shafi’e dan Hanafi menganggapnya sah tetapi makruh. Mereka pendapat:

Abdullah bin Ahmad al-Nasafi, pengarang Kitab Kanz al-Daqaa’iq berkata; “Makruh bersolat di belakang Imam seorang hamba, badwi, fasiq dan ahli ajaran sesat.” (Kanz al-Daqaaiq ma al-Bahru al-Raqaiq, hlm. 369)

Ibnu Nujaim al-Hanafi berkata, “Sah dan Makruh, sebab solat telah memenuhi syarat dan rukun tanpa ada kekurangan sedikitpun.”

Nashr al-Maqdisi menukilkan riwayat Imam al-Syafie, “Makruh bermakmumkan dengan orang fasik dan ahli ajaran sesat yang menzahirkan ajarannya.” (Mukhtashar Kitab Hujjah ala Tarq al-Mahajjah, hlm. 570)

Kupasan para ulama ini sangat baik untuk menjadi panduan kepada kita. Kita perlu bersikap adil dan berhati-hati sebelum memutuskan untuk tidak bersembahyang di belakang seseorang. Bidangkuasa menghukum seseorang itu sesat atau kufur hanya terletak pada para ulama dan setelah didatangkan hujah dan penerangan kepada Ahli Ajaran Sesat tersebut.

4.0 HUKUM BERNIKAH & MENIKAHKAN AHLI AJARAN SESAT

Isu ini sangat hangat kerana ramai yang terlibat. Ingatlah, Rufaqa' menyebarkan dakyahnya dan menguatkan ajarannya menerusi institusi perkahwinan.

A. Ajaran Yang Membawa Kepada Kekufuran


Para ulama berpendapat bahawa diharamkan melangsungkan akad nikah dengan ahli Ajaran Sesat yang telah dihukum sebagai kafir, kerana telah keluar dan murtad dari Islam. Tidak boleh bagi ahli Sunnah menikahi wanita mereka dan mereka juga tidak boleh menikahi wanita Ahli Sunnah berdasarkan dalil-dalil dari al-Quran, Sunnah serta Ijma’ tentang pengharaman menikahi orang kafir dan musyrik, selain dari ahli kitab. Para ulama Ahli Sunnah berpandangan bahawa haram menikahi wanita ahli Ajaran sesat yang musyrik seperti wanita Jahmiyah, Qadariyyah dan Rafidhah. Ini kerana firqah ini sudah dihukum segai kafir dan murtad dari Islam.

Ibnu Batthah meriwayatkan dari Talhah bin Mushrif, “Tidak boleh menikahi wanita Rafidhah dan memakan sembelihan mereka kerana mereka telah murtad dari agama.” (al-Ibanah al-Shughra, hlm. 161)

Sahal bin Abdullah ditanya tentang solat di belakang Muktazilah dan menikahi wanita mereka, beliau menjawab; “Tidak boleh kerana mereka tidak mempunyai kehormatan dan mereka kafir.” (Tafsir al-Qurthubi, jilid 7, hlm. 141)

Abu Hamid al-Ghazali menjelaskan hukum Batiniyyah dalam Kitab Fadhaih Batiniyyah, “Kemaluan wanita mereka haram, sebagaimana tidak boleh menikahi wanita murtad. Begitu juga menikahi wanita Batiniyyah yang menjadikan sebagai keyakinan, kerana mereka telah dihukum kafir.”

Imam Malik berkata, “Tidak boleh melangsungkan akad nikah dengan ahli ajaran sesat, tidak boleh mengucapkan salam, tidak boleh solat di belakang mereka dan tidak boleh menziarahi jenazah mereka.”

Jelaslah bahawa para ulama sepakat mengharamkan perkahwinan antara Ahli Sunnah dengan pengikut Ajaran Sesat yang telah kufur.

B. Ajaran Sesat Yang Tidak Membawa Kepada Kekufuran

Bagi kategori ini, para ulama Ahli Sunnah membincangkannya di bawah tajuk Kafa’ah. Mereka mensyaratkan Kafa’ah dari aspek agama antara pasangan yang ingin berkahwin. Ini bermakna kedua-dua pasangan tersebut perlulah Ahli Sunnah. Sebagai contoh, dalam mazhab al-Shafi’e, Abu Ishak Ibrahim bin Ali al-Syirazi, pengarang Kitab al-Muhazzab menyatakan bahawa, “kafa’ah dalam agama, nasab, merdeka dan bukan pekerja. Namun agama termasuk kafa’ah, sehingga lelaki fasiq tidak boleh menikah dengan wanita suci lagi menjaga diri.” (al-Muhazzab, jilid 2, hlm. 50)

Menurut Imam al-Nawawi dan Muhammad al-Syarbini, bahawa orang fasiq tidak sedarjat dengan wanita suci lagi menjaga diri. Beliau berkata, “lelaki ahli Ajaran Sesat sama seperti lelaki fasiq.” (al-Minhaj Ma’a Mughni al-Muhtaj, jilid 3, hlm. 166)

Sehubungan itu, para ulama sepakat bahawa kafa’ah dalam agama menjadi syarat sempurna akad nikah bukannya syarat sah nikah. Maka, pernikahan Ahli Sunnah dan ahli Ajaran Sesat (selagi belum mencapai kufur) dibenarkan dan dianggap sah dari segi syarak.

Dr. Ibrahim bin Amir al-Ruhaili berkata; Apabila seorang wali telah menikahkan puterinya dengan ahli Ajaran Sesat, bererti dia telah merosakkan nasab keluarganya. Sebab pernikahan akan menyebabkan pertemuan dan pergaulan, sehingga membolehkan Ahli Ajaran Sesat menyebarkan fitnah kesesatan ajarannya di tengah-tengah keluarga. Atau paling tidak, akan merosak akidah puterinya kerana naluri wanita selalu dalam keadaan lemah apabila berhadapan dengan lelaki. Lambat laun, dia akan mengikuti suaminya. Oleh sebab itu, al-Fudhail bin Iyadh berkata, “Barangsiapa yang menikahkan puterinya dengan ahli ajaran sesat, bererti dia telah memutuskan rahimnya.” (Syarh al-Sunnah, al-Barbahari, hlm. 60)
Kini, berapa ramai anak-anak yang mengikuti Asaari sejak dahulu sehingga kini berpisah dengan keluarga dan meninggalkan ibu bapa mereka? Benarlah, berkahwin dengan pengikut ajaran sesat akan menyebabkan terputusnya silaturrahim.

5.0 HUKUM MENZIARAHI AHLI AJARAN SESAT YANG SAKIT DAN YANG MENINGGAL DUNIA

Asaari sering sahaja berlakon sakit untuk meanrik bekas-bekas al-Arqam menziarahinya. Pada yang bersimpati, datang menziarahinya. Mari kita lihat perbincangan ulama tentang isu ini. Lebih-lebih lagi Asaari akan mati suatu masa nanti, walaupun dia mendakwa boleh berbincang dengan Malaikat Maut. Apakah hukumnya kita menziarahi jenazahnya?


A. Ajaran Yang Membawa Kepada Kekufuran

Syarak tidak menganjurkan kita untuk menziarahi Ahli Ajaran Sesat yang sakit, kecuali apabila jelas terdapat motivasi dakwah untuk mengajaknya kembali kepada sunnah, atau terdapat mashlahat agama seperti silaturahmi atau berbuat baik terhadap jiran tetangga. Namun, apabila ahli Ajaran Sesat yang kufur, kita perlu menjauhinya untuk mengharap dia bertaubat. Maka, hukuman yang terbaik ialah tidak menziarahi mereka ketika mereka sakit dan mati. Para ulama berkata, sekiranya Ahli Ajaran Sesat tadi mendakyah atau mempropagandakan ajarannya kepada kita, maka haram menziarahi mereka atau mensolati jenazahnya.

Rasulullah s.a.w. bersabda:

Sesungguhnya golongan Majusi dalam umatku ini adalah mereka yang mendustakan takdir Allah. Apabila mereka sakit, janganlah kamu menjengok mereka, dan apabila mati janganlah kamu menghadiri jenazah mereka.
(Hadith riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah)

Abdullah bin Abbas r.a.: “Mereka adalah seburuk-buruk umat, janganlah kamu menjenguk mereka ketika sakit, dan janganlah kamu mensolati mereka ketika mati.” (Syarah Usul al-Iktiqad Ahli Sunnah, jilid 2, hlm. 643)

Abu Laith bin Saad berkata, “Mereka tidak layak untuk diziarahi ketika sakit, tidak dianjurkan untuk melawat jenazahnya, dan tidak perlu memenuhi jemputan mereka.” (al-Syariah, hlm. 227)

Imam Malik berkata, “Tidak boleh mensolati jenazah mereka, tidak boleh menghantar jenazah mereka dan tidak boleh menjenguk mereka ketika sakit.” (al-Mudawanah, jilid 1, hlm. 48)

Rabi’ bin Sulaiman berkata, “al-Quran Kalamullah bukannya makhluk. Sesiapa yang berkata selian demikian, maka apabila dia sakit, janganlah kamu ziarahinya. Apabila dia mati, janganlah kamu menghadiri jenazahnya sebab mereka telah kufur kepada Allah yang Maha Agung.” (Syarah Usul al-Iktiqad Ahli Sunnah, jilid 1, hlm. 322)

Imam Ahmad bin Hambal berkata tentang Rafidhah, “Saya tidak mahu menziarahi jenazah mereka, dan terserah bagi yang hendak menziarahinya. Paling tidak Nabi telah menolak untuk mensolati orang yang mempunyai hutang, pengkhianat harta rampasan perang dan pembunuh. Juga tidak menyuruh mereka untuk tidak mensolatinya.” Seorang lelaki bertanya, “Bagaimana jika dia mati di satu desa, sementara tidak ada orang kecuali seorang Nasrani sahaja.” Beliau menjawab, “Saya tidak akan menziarahinya, terserahlah pada orang lain yang hendak menjenguknya.” (al-Khallal, al-Sunnah, jilid 1, hlm. 499)

Muhammad bin Mas’ud al-Naisaburi berkata, “Janganlah mensolati jenazah orang munafik, Rafidhah, Jahmiyyah, Qadariyyah dan setiap Ahli Ajaran Sesat.” (Nasr al-Maqdisi, Mukhtashar al-Mahajjah, hlm. 572)

Daripada seluruh fatwa para Ulama ini, jelaslah bahawa kita tidak dibenarkan menziarahi mana-mana Ahli Ajaran Sesat yang kufur serta syarak turut mengharamkan kita menjenguk jenazah mereka.


B. Ajaran Sesat Yang Tidak Membawa Kepada Kekufuran


Ahli Ajaran Sesat yang masih Islam tetapi telah terkeluar dari Ahli Sunnah, berhak mendapat hak-hak sebagai seorang Muslim. Rasulullah s.a.w. bersabda:

Hak seorang Muslim atas seorang Muslim yang lain ada lima, menjawab salam, melawatnya ketika sakit, menghantarkan jenazahnya, mengabulkan undangannya dan mendoakan ketika bersin.
(Hadith Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Dalam keadaan demikian, ahli Ajaran Sesat yang belum dihukum kufur masih berhak untuk diziarahi kerika sakit dan dihantar jenazahnya.

Fadhlullah al-Jailani berkata; “Boleh menjenguk orang fasiq ketika sakit, asalkan dia masih muslim, sebab menjenguk orang sakit adalah hak setiap muslim.” (Fadhlu al-Shamad fi taudih al-Adab al-Mufrad, jilid 1, hlm. 626)

Bagaimanapun, Imam Syatibi menukilkan beberapa nash dari ulama Salafussoleh tentang larangan menziarahi Ahli Ajaran Sesat ketika mereka sakit atas tujuan untuk memberi pengajaran dan hukuman. (al-I’tisham, jilid 1, hlm. 177)

Sehubungan itu, para ulama merumuskan bahawa harus menziarahi Ahli Ajaran sesat ketika mereka sakit dengan syarat mereka tidak menzahirkan ajaran mereka dan tidak mendakyah ajaran mereka kepada Ahli Sunnah. Sekiranya demikian, maka haram menziarahi mereka sebagai satu bentuk hukuman dan pengajaran. Hukum ini juga sama diaplikasikan dalam konteks mensolati jenazah mereka. Sekiranya mereka secara terang-terang akan mengajak kita mengikuti ajarannya dan terang-terang menzahirkan amalan dan ajaran sesatnya, maka haram untuk mensolati jenazah mereka.

Nashr bin al-Maqdisi menceritakan, Sufyan al-Tsauri dan Malik bin Anas ketika Abdul Aziz bin Abu Rawwad meninggal di Makkah, kedua-duanya tidak mensolati jenazahnya. Sedangkan Abdul Aziz seorang yang sangat baik tetapi telah dihukum sebagai penganut Murji’ah. (Nashr al-Maqdisi, Mukhtashar al-Mahajjah, hlm. 573)

Sufyan al-Tsauri dan Malik bin Anas tidak mensolati jenazah Abdul Aziz, padahal dia seorang yang mulia, hanya kerana mereka memerangi fikrah Murji’ah yang dipegang oleh Abdul Aziz. Imam al-Zahabi menukilkan komentar Sufyan al-Tsauri tentang kejadian itu, “Saya hanya ingin memperlihatkan kepada semua orang, bahawa dia meninggal dunia dalam kesesatan.” (Mizan al-I’tidal, jilid 3, hlm. 629)

Maka, dapatlah disimpulkan bahawa kita tidak perlu menziarahi atau mensolati jenazah Ahli Ajaran Sesat sebagai satu bentuk hukuman terhadap mereka. Ia juga untuk mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan dakyah ajaran mereka sewaktu kita berada dalam kelompok mereka ketika kita mengurus jenazah tersebut. Apatah lagi, lebih berbahaya apabila kehadiran diri kita itu akan dipergunakan untuk membenarkan ajaran sesat mereka.


6.0 HUKUM MENCERITAKAN KEBURUKAN PERIBADI DAN KESESATAN AJARAN SESAT

Ramai pengunjung web ini yang bersimpati dengan Rufaqa' panas hati membaca pelbagai penerangan kesesatan di dalamnya. Kami sangat berdoa kepada Allah agar kita semua diberikan hidayah dan pentunjuk ke jalan yang lurus. Antara hujah dangkal Rufaqa' untuk menolak kami ialah web ini menceritakan keburukan dan perkara mazmumah dalam menerangkan kesesatan Asaari dan ajarannya. Mari kita lihat perbincangan para ulama.

Para ulama sepakat membenarkan kita untuk mengutuk, menyebut keburukan ahli Ajaran Sesat dengan tujuan untuk menasihati mereka, agar masyarakat tidak terpengaruh.

Ghibah secara asasnya adalah satu perbuatan yang tergolong dalam sifat mazmumah. Pada asalnya kita tidak dibenarkan bersikap sedemikian terutamanya pada muslim yang lain. Namun, para ulama telah membenarkan seseorang melakukan ghibah dalam aspek membanteras ajaran sesat. Mari kita lihat apa pendapat para ulama:

Hasan al-Basri berkata, “Tidak dianggap ghibah dalam membicarakan perihal ahli ajaran sesat.” Beliau menambah, “Tidak diharamkan tiga jenis orang yang mengutuk, di antara mereka adalah ahli bid’ah yang berlebihan dalam kebid’ahannya.” Dalam riwayat lain, “Tidak ada ghibah bagi ahli ajaran sesat dan orang fasik yang menampakkan kesesatan mereka.” (Syarah Ushul I’tiqad Ahli Sunnah, jld. 1, hlm. 140)

Imam Abu Hamid al-Ghazali menjelaskan tentang alasan diperbolehkan ghibah dalam kitab Ihya’ Ulumuddin, “Ketahuilah bahawa alasan yang membolehkan menyebut keburukan orang lain hanya setakat untuk mewujudkan tujuan syarie yang tidak mungkin tercapai kecuali dengan jalan ghibah, sehingga boleh menggugurkan dosa ghibah.” (Ihya’ Ulumuddin, jilid 3, hlm. 152)

Imam al-Qarafi berkata; “Aib ahli ajaran sesat dan kesesatan buku-buku mereka perlu dijelaskan kepada semua orang. Agar orang-orang yang lemah iman dan ilmu tidak terjerat dengan kesesatan mereka.” (al-Furuq, jld. 4, hlm. 207-208)

Imam al-Syatibi juga menjelaskan masalah hukum membicarakan keburukan ahli bid’ah dan ajaran sesat. Beliau menghukumkan boleh menyebut-nyebut keburukan ahli ajaran sesat dan menjelaskan kesesatan mereka agar semua orang terhindar dari fitnah ucapan mereka dan bahayanya, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama salaf. (al-I’tisham, jld. 1, hlm. 176)

Selain itu, Imam al-Syatibi menambah; “Tidak boleh membicarakan ahli ajaran sesat secara khusus kecuali dalam dua keadaan, dan saya cukup menyebutkan yang kedua sahaja iaitu: JIKA KUMPULAN TERSEBUT MENGAJAK KEPADA KESESATAN DAN MEMBUATKAN ORANG AWAM DAN ORANG YANG TIDAK BERILMU TERPEDAYA DENGAN KESESATAN MEREKA. Bahaya mereka terhadap umat seperti bahayanya iblis, mereka adalah syaitan di kalangan manusia. Oleh kerana itu, perlu disampaikan secara tegas, bahawa mereka ahli bid’ah, penyebar kesesatan.” (al-I’tisham, jld. 2, hlm. 228-229)

Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam Zadd al-Ma’ad menyebutkan: “Seseorang Muslim boleh menilai buruk (negatif) kepada ahli ajaran sesat, apabila dalam rangka membela Allah dan Rasul-Nya. Seperti Ahli Hadith menilai buruk (dhaif) kepada para perawi hadith yang lemah atau ahli Sunnah menilai buruk ahli bid’ah, namun ia bukan untuk tujuan kepuasan peribadi.” (Zaad al-Ma’ad, jld. 3, hlm. 18)

Imam Nawawi berkata; “Ghibah diperbolehkan dengan tujuan syarie yang tidak mungkin dicapai kecuali dengan cara ghibah dan ada enam faktor. Faktor kelima iaitu seorang yang menampakkan secara terang-terangan kefasiqan atau kesesatan ajarannya. Boleh menyebutkan keburukan yang mereka lakukan secara terang-terangan, dan diharamkan menyebutkan selain itu kecuali ada sebab syar’ie lain.” (Riyadh al-Solihin, hlm. 529)

Ibnu Salah berkata; “Boleh mengutuk ahli bid`ah bahkan menyebutkan kesesatan mereka, baik di hadapan atau di belakang mereka, dengan syarat maksud utama adalah untuk menjelaskan kepada khalayak tentang kesesatan mereka. Itulah yang dilakukan oleh ulama salaf, baik ghibah tersebut untuk menjawab pertanyaan atau tidak.”

Justeru itu, kita semua dibenarkan oleh syarak untuk menjelaskan kesesatan Ahli Ajaran Sesat kepada masyarakat Muslimin demi mengelakkan ajaran mereka terus tersebar. Bagaimanapun, kita wajiblah ikhlas dan bertujuan untuk mendidik umat bukan atas tujuan peribadi.


Dalam perbincangan yang sangat ringkas ini, diharapkan dapat mencerahkan pemikiran kita dan menguatkan lagi usaha kita memerangi ajaran sesat. Ambillah inspirasi dari hadith berikut:

Dari Abdullah bin Mas’ud r.a., Nabi s.a.w. bersabda;

“Tiada seorang Nabi yang diutus Allah kepada umatnya sebelumku, melainkan ada di antara umatnya yang menjadi pembela baginya dan sahabat yang mengambil sunnahnya, mengikuti perintahnya. Kemudian setelah mereka, datang generasi yang mengucapkan sesuatu yang tidak mereka kerjakan dan mengerjakan sesuatu yang tidak diperinthakn. Maka siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, ia seorang yang mukmin, siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, dia seorang mukmin dan siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, dia seorang mukmin. Dan selain itu, tidak memiliki keimanan walau sebesar sebiji sawi pun.”
(Hadith SAHIH riwayat Imam Muslim.)


Malah, usaha kita ini sangat sejajar dengan Firman Allah berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)
Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.
(Ali Imran: 104)

Maka, jangan hentikan usaha ini kerana ia sangat mulia. Inilah jihad kita!

Wednesday, January 24, 2007

ASAARI DAN ‘KEAJAIBAN’NYA: PERJUANGAN YANG TAK SELESAI SELESAI!

Oleh: Putera Bani Adam (Majalah I, Januari 2007, Karangkraf Sdn. Bhd.)


Sudah serik. Sudah kecewa. Begitu penafian Asaari semasa ditanya apakah dia terlibat dalam usaha menghidupkan semula Al Arqam. Jika benar begitu, kenapa isu Arqam timbul lagi? Ya, semuanya bermula apabila JAIS mula melakukan tangkapan setelah melakukan proses intipan, siasatan dan pemantauan terhadap anggota Rufaqa di Shah Alam. Jika benar kata Asaari, satu tanda tanya mula timbul… Apakah JAIS rela mengorbankan kewibawaannya hanya kerana sesuatu yang tidak pasti? Apapun isu itu kemudiannya semakin berlarutan. Berbagai perkembangan terpampang di dada akhbar. Dan akhirnya, Pak Lah sendiri turut mengakui bahawa memang wujud usaha-usaha menghidupkan semula Al Arqam. Tentunya sebagai PM Pak Lah sudah mendapat maklumat.

Jika bukan Asaari, siapa yang mahu menghidupkan semula Al Arqam? Bagi Asaari, dia tidak lagi berminat. “Mungkin ada ‘bekas ahli yang berkepentingan,” dakwanya. Apa yang dilakukan oleh Asaari dakwanya, hanyalah menubuhkan Rufaqa, satu entiti perniagaan yang bergerak atas landasan ekonomi. Jadi, siapakah individu yang berkepentingan itu? Asaari tidak pula menjelaskan. Jika benar, mengapa JAIS tidak bertindak terhadap mereka, sebaliknya Asaari pula yang terbabit. Seolah-olah, orang lain yang makan nangka, orang lain terkena getahnya.

Tetapi lain pula halnya dengan pihak yang merasakan Asaari memang terlibat dalam menghidupkan Al Arqam. Bagi mereka Asaari memang tidak menghidupkan ‘nama’ Al Arqam, tetapi isi perjuangan Al Arqam itulah yang telah dipromosikan semula. Nama Al Arqam hanya umpama kulit (sama seperti jubah dan serban hijau mereka satu ketika dulu), yang boleh ditanggalkan atau ditukar sekelip mata. Itu hanya luaran. Namun isi sebenar perjuangan Al Arqam ialah yang merangkumi soal keyakinan, minda, ramalan, impian dan tindakan. Inilah ‘roh’ yang menghidupkan semula Al Arqam yang telah diharamkan.

Apakah petanda yang ‘roh’ itu telah diaktifkan semula? Mudah saja. Asaari dan konco-konconya telah melanggar lima ‘syarat’ keinsafannya sekaligus menjadi ikrar dan janjinya kepada kerajaan sejak mula ditahan dibawah AKDN pada tahun 1995. Lima syarat yang dilanggar oleh Asaari dan konco-konconya ialah:
Pengamalan Aurad Muhamadiah.
Ketaksuban kepada Asaari.
Pembentukan sub-culture di tengah masyarakat perdana.
Ramalan-ramalan politik.
Mencela sistem dan institusi agama dan kerajaan.

BUKTI PERTAMA:

Apakah bukti ke lima-lima syarat itu telah dilanggar oleh Asaari berselindung di sebalik Rufaqa? Ada dua bukti nyata. Satu, VCD – Mengenal Mursyid – yakni ceramah oleh orang kanan Rufaqa, Abu Zaharin Taharim. Keseluruhan isi ceramah tersebut terfokus sepenuhnya kepada pembinaan taksub kepada Asaari, pengamalan Aurad Muhamadiah, berdialog dengan Rasulullah, perundingan Asaari dengan Tuhan tentang ‘penangguhan’ dan ‘pemindahan’ saat kematian para pengikutnya. Dalam VCD ceramah itu jelas kelima-lima ‘syarat’ penghidupan semula Arqam telah dipropagandakan secara terang-terangan.

Cuba berdalih Abu Zaharin dalam satu sidang akhbar yang berakhir dengan penahanannya, telah menyatakan bahawa semua isi ceramah dalam VCD tersebut adalah hasil fikirannya sendiri bukan dari ajaran Ashaari. Mungkin masyarakat umum boleh ‘termakan’ oleh dalih Abu Zaharin itu. Namun, bagi bekas-bekas ahli Arqam (terutama yang telah menolak Asaari), pengakuan Abu Zaharin itu melucukan. Siapa yang berani bersyarah sesuatu yang bukan dari ‘minda Abuya’? Bukankah dalam VCD itu sendiri Abu Zaharin beria-ria memperjuangkan ‘minda Abuya’? Aneh, jika beliau mempromosikan minda Abuya bukan dengan minda Abuya (dengan fikiran sendiri?). Kelakar. Strategi Abu Zaharin, dapat ditebak dengan mudah oleh siapa yang mengenali Al Arqam dari dekat.

Abu Zaharin sebenarnya sanggup ‘dikambing hitamkan’ demi menyelamatkan Asaari. Korban ketaksuban. Namun, strategi itu tidak menjadi kerana Asaari hingga kini tidak pula mempersalahkan apalagi menghukum Abu Zaharin kerana ‘menghidupkan’ semula Al Arqam di luar pengetahuannya. Bukankah kandungan VCD Abu Zaharin itu telah disiarkan oleh TV3 beberapa bulan yang lalu sebelum isu ini meledak? VCD itu turut mendapat tempat di laman-laman web tertentu. Malah majalah Mastika turut menyiarkan kandungan VCD itu dengan tajuk sensasi – Abuya rasa hina macam taik ayam! Abu Zaharin bukan sahaja tidak dihukum kerana menyebabkan Asaari ‘difitnah’, bahkan dia dilantik pula sebagai jurucakap Asaari dalam sidang akhbar anjuran Rufaqa.


Pengakuan bersalah Abu Zaharin hanyalah satu taktik lama. Satu ulang tayang yang membosankan. Strategi yang mudah dibaca oleh sesiapa yang pernah bersama dengan Al Arqam. Taktik yang sama pernah dilaksanakan ketika para pemimpin Al Arqam ditahan di bawah ISA pada kebangkitan Al Arqam kali kedua pada tahun 1996. Penahanan itu sebenarnya memang telah dijangkakan. Para pemimpin yang ‘bakal’ ditangkap telah diarahkan supaya ‘memproses’ pihak Cawangan Khas yang kononnya sudah majoriti menyokong Al Arqam secara senyap-senyap dalam sessi soal-siasat semasa ditahan nanti.

Lucunya, ketika beberapa pemimpin Al Arqam ‘berhempas pulas’ mematuhi arahan Asaari ketika berdepan dengan SB semasa ‘di dalam’, Asaari yang berada di luar membuat sidang akhbar yang mendakwa dia tidak terlibat langsung dengan usaha menghidupkan Al Arqam. Manakala di dalam tahanan, sudah terbukti bukan sahaja SB tidak menyokong Al Arqam malah merekalah yang memainkan peranan menyedarkan para pemimpin Al Arqam tentang ‘mimpi-mimpi siang hari’ Asaari yang kononnya Daulah Islamiah sudah ‘hampir’.

Taktik yang sama cuba diulangi oleh Asaari pada tahun 2006. Kali ini siapa pula yang rela menjadi ‘galang ganti’ untuk dituduh menghidupkan Al Arqam? Siapa sahaja, yang sudah ‘tertangkap’ dengan bukti kukuh, akan menerima nasib yang sama. Yang lain, akan berkata… “oh, kami tidak tahu menahu…” “Oh, kami sudah insaf.”

Justeru, Abu Hasan Din Al Hafiz sendiri tidak percaya atas pengakuan insaf adiknya Khadijah Din yang sebelumnya bersungguh-sungguh mengakui mengamalkan ajaran Asaari khususnya Aurad Muhammadiah. Bagaimana individu yang begitu komited dengan keyakinannya walaupun telah berdepan dengan abang-abangnya (yang begitu tinggi ilmu agamanya) tiba-tiba insaf tanpa melalui proses muzakarah atau mujadalah yang bersifat ilmiah, terus-terang dan hati ke hati. Masyarakat ada alasan untuk meragui. Ini satu taktik dan strategi orang terdesak!

Inilah strategi kotor, pembohongan demi pembohongan yang dilakukan atas justifikasi ‘perang itu satu tipu-daya’. Padahal, itu hanya lantunan pembohongan yang jauh lebih besar atas nama Allah dan Rasul. Jika mereka sanggup berbohong besar atas nama Rasulullah yang didakwa ‘menziarahi’ dan ‘berkomunikasi’ dengan Asaari, apatah lagi berbohong ‘kecil’ dikalangan manusia biasa.

BUKTI KEDUA:

Bukti kedua pembohongan Asaari tentang usaha menghidupkan Al Arqam boleh dilihat melalui buku penulisan isterinya, Khadijah Aam. Buku bertajuk: Abuya Ashaari Muhammad Pemimpin Paling Ajaib di zamannya, itu lebih sarat padat dengan kelima-lima syarat penghidupan semula Al Arqam. Ayat pertama di dalam satu tajuk khusus ‘Aurad Muhammadiah’ pada muka surat 2002 secara terang-terangan menegaskan bahawa Asaari tidak dapat dipisahkan dengan Aurad Muhammadiah.

Akhbar Harian Metro edisi 7 haribulan Desimber 2006 telah menelanjangi pembohongan itu secara jelas. Adalah aneh, pengakuan Khadijah Aam yang begitu tegas, keras dan lantang dalam bukunya tiba-tiba bertukar lembik, lesu dan tidak bermaya apabila Asaari mengakui yang dia dan keluarganya (termasuk Khadijah Aam) tidak mengamalkan Aurad Muhamadiah. Sandiwara apakah ini? Siapa yang cuba ditipu oleh Asaari? Siapa yang cuba dipermainkan oleh Khadijah Aam? Daripada imej yang begitu ‘power’ dalam buku tulisan isterinya, Asaari tiba-tiba bertukar menjadi serik, kecewa dan sakit (?).

Mengapa Khadijah Aam tidak tampil untuk menjadi ‘kambing hitam’ kedua (selepas Abu Zaharin)? Mengapa Khadijah Aam tidak mengakui bahawa dia bertindak di luar pengetahuan suaminya (Asaari) untuk menulis buku tentang keyakinan Asaari terhadap Aurad Muhammadiah sekaligus menegaskan itulah ‘power’ yang menjadikannya layak menjadi Putera Bani Tamim? Mengapa strategi yang sama tidak dilakukan di sini? Mengapa khadijah Aam sehingga rencana ini ditulis terus mendiamkan diri? Kenapa dia tidak mengaku misalnya, yang dia memandai-mandai menulis tanpa ‘minda Abuya’ (fikiran sendiri) dan tanpa arahan suaminya? Dan kenapa pula Asaari tidak ‘menghukum’ Khadijah Aam yang menyebabkan dia terfitnah?

Implikasi penerbitan buku ‘ajaib’ ini ialah: Jika Khadijah Aam tidak tampil dengan pengakuan ‘bersalahnya’, ini bererti apa yang ditulisnya adalah sahih minda Abuya – yakni dengan pengetahuan, izin dan redha suaminya. Ini juga membawa erti bahawa elemen-elemen pengharaman Al Arqam – Aurad Muhammadiah, ketaksuban kepada Asaari, ramalan-ramalan politik, cemuhan terhadap ulama, pembentukkan ‘sub-culture’ atas ketidak percayaan kepada sistem-sistem yang ada (hanya pada sistem Asaari) – adalah satu keyakinan, pegangan dan amalan Asaari hingga buku itu ditulis.

Jika benar demikian, Khadijah Aam hanya merupakan ‘proxy’ sahaja kepada suaminya atas dakyah-dakyah yang dimuatkan dalam buku ‘ajaib’ itu. Cuma dia bernasib baik tidak terpaksa menanggung akibat menjadi ‘kambing hitam’ seperti yang dialami oleh Abu Zaharin.

Teknik ‘super impose’ pada seluar pendek Asaari yang dipanjangkan sewaktu kecil dan tudung kepala yang ‘ditenggekkan’ kepada kepala ibu tirinya pada gambar dalam buku ‘ajaib’ itu secara otomatik telah menjejaskan kreadibiliti penulis dan buku tersebut. Pendedahan yang dibuat oleh bekas Penasihat Undang-undang Al Arqam Zabidi Mohamed dalam TV 3, Berita Harian dan Harian Metro pada 6 dan 7 hb Desimber 2006 mungkin dianggap soal remeh oleh sesetengah pihak. Apalah ada pada ‘tudung’ dan ‘seluar panjang’…

Namun Khadijah Aam faham tentang sentimen para pengikut tegarnya dan pencinta Islam umumnya tentang implikasi pemakaian tudung dan seluar panjang. Kelebihan yang diharapkan oleh Khadijah Aam dengan penyiaran gambar ‘bohong’ itu ialah menambah keyakinan para pengikutnya tentang penjagaan Tuhan terhadap ‘orangnya’. Lihat, sejak kecil dia terpelihara Islamnya. Lihat, ibunya yang bertudung. (Pemakaian tudung dikalangan wanita pada era tahun gambar itu diambil adalah sesuatu yang ‘advance’ dari segi penghayatan Islam). Tetapi strategi itu akhirnya makan diri. Tanpa disedari, ada pihak lain yang memiliki gambar sebenar. Dan pembohongan Khadijah Aam terbongkar. Penutupan aurat bertukar menjadi ‘pendedahan’ pembohongan besar.

Ada beberapa persoalan yang timbul hasil penyiaran gambar bohong itu. Kenapa Khadijah Aam tidak dapat mengesan kemungkinan rahsia itu terbongkar? Jika soal zahir (jelas nyata) itupun Khadijah Aam sanggup berbohong, apalagi soal yang lebih maknawi dan rohaniah yang melibatkan Allah dan Rasul, Imam Mahdi dan Pemuda Bani Tamim, kebangkitan Islam di Timur dan segala yang berkaitan dengannya? Jika soal yang jelas itupun sanggup di‘superimpose’nya, apalagi soal kerohanian yang begitu abstrak tafsirannya.

Al hasil, dalam soal pembohongan gambar ini Khadijah Aam hanya ada dua pilihan – pertama, mengakui ia tidak tahu ada gambar sebenar (yang mana Asaari berseluar pendek). Kedua, dia tahu tetapi masih sanggup berbohong demi strategi… Akibat pilihan itu ialah samada dia tidak jujur atau tidak bijak, atau kedua-duanya sekali!

Kita perlu belajar dari sejarah keikhlasan, kejujuran, ketaqwaan dan sifat warak rijalulhadis (perawi-perawi hadis) yang tidak boleh dipertikaikan soal kreadibilitinya. Bukan sahaja ilmu, malah akhlak seseorang menjadi penentu samada hadis yang diriwayatkannya boleh diterima atau ditolak. Sejarah memaparkan betapa jika ternyata seseorang itu menipu (sekalipun yang ditipunya haiwan) maka hadis yang dibawa tertolak. Hakikat ini sepatutnya mula menyedarkan pengikut-pengikut tegar ajaran Al Arqam yang kononnya terus mendapat mesej-mesej kerohanian. Tolong ihat sumbernya, kaji kesannya, timbang benar atau batilnya!

Sebenarnya, kesesatan ajaran Asaari melalui usaha menghidupkan semula Al Arqam sudah terlalu jelas. Fatwa, undang-undang serta buktinya sudah ada. Sekadar dua bukti terkini (buku ‘ajaib’ Khadijah Aam dan VCD Abu Zaharin) itu sudah cukup untuk dijadikan hujjah dan sandaran. Itu bukti yang telah nyata, belum lagi dari sumber siasatan, intipan dan pemantauan oleh pihak berkuasa.

Jika pengikut Asaari bernasib baik, mereka mungkin diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Tetapi jika sebaliknya, mereka akan terus dibiarkan dalam kesesatan yang nyata. Mereka terus khayal dan hanyut dengan berita-berita kerohanian melalui sumber dan dalil yang kabur. Soal akidah akan terus menjadi taruhan kerana kesesatan ini bukan ‘sesat amalan’ tetapi ‘sesat keyakinan’. Mereka perlu ingat takwilan mereka sudah melampau batas hak Allah dan Rasulnya.

Mengapa dikatakan pengikut tegar Asaari dikira bernasib baik jika kerajaan bertindak ke atasnya? Ini kerana itu sahaja, Insya-Allah cara untuk menyelamatkan mereka. Hanya dengan tindakan tegas dan tuntas seperti yang pernah dilakukan terhadap Asaari dan para pemimpin kanan Al Arqam pada tahun 1995 sahaja masalah ini akan selesai. Mungkin tindakan kali ini perlu lebih tegas sekaligus perlukan beberapa ‘nilai tambah’ justeru kesesatan ‘neo-Arqam’ era terkini ini jauh lebih ‘advance’ dari segi keyakinan, gerakan dan tentu sahaja dari segi bahayanya. Itupun jika kerajaan masih melihat bahaya ajaran Al Arqam masih relevan dan signifikan.

Sebaliknya, malang benar bagi Asaari dan pengikut tegarnya sekiranya mereka tidak diambil tindakan. Mungkin mereka berbangga dengan keyakinan bahawa itu adalah petanda mereka dalam kebenaran (kerana menurut mereka tanda kebenaran itu mereka tidak berjaya dimusnahkan musuh. Mereka lupa Komunis, Nazi dan Majusi yang batil itupun kekal hingga kini). Namun hakikatnya, mereka akan terus dibelenggu dengan ‘tafsiran’ demi ‘tafsiran’ atas ramalan kerohanian yang batil dan tidak menjadi. Satu pembohongan terbongkar, timbul satu pembohongan lain untuk menutupnya.

Sikap ‘wait and see’ yang disebut oleh Khadijah Aam dalam bukunya akan terus berlarutan. Begitulah tahun demi tahun. Wait and see… tetapi bila sudah ‘see’ lain pula tafsirannya dan kena ‘wait’ lagi… Jika dulu dalam buku ‘Siapa Mujaddid kurun ke 15’ karya Asaari sepuluh tahun yang lalu sudah ada sikap tunggu dan lihat serta ‘date-line’nya. Namun, apabila date-line itu tidak ditepati, Khadijah masih menagih ‘wait and see’ dalam buku terbarunya. Dan pengikut tegar Asaari akan terus dibuai dengan ramalan demi ramalan hasil eksploitasi dan manupulasi tentang hadis akhir zaman. Inilah ‘nature’ ajaran Al Arqam, satu perjuangan yang tidak selesai selesai!

Malang sungguh bagi pengikut tegar ajaran Al Arqam sekiranya kerajaan mempunyai komitmen yang jauh lebih penting daripada menangani perjuangan mereka yang tak selesai selesai itu. Kita akur dan faham bahawa kerajaan punya prioriti yang begitu banyak dan kompleks. Justeru, pemasalahan ajaran Al Arqam tidak mustahil akan terpendam secara perlahan-lahan dan akan mula dilupakan. Operasi ‘menyelamat’ pengikut tegar ajaran Al Arqam yang menyangka diri mereka ‘penyelamat’ mungkin diberhentikan. Tidak ada harapan ‘hidup’! Dan mungkin kita terpaksa mendengar, melihat dan membaca berita kesesatan yang lebih ‘canggih’ daripada benih dan akar yang sama menjelang tahun 2020 nanti.

Mungkin ketika itu bukan atas nama Rufaqa, Sohibuz Zaman, Power, Ayah Pin, Kerajaan langit dan istilah-istilah lain yang seumpamanya. Mungkin ada cerita dan istilah lain yang lebih canggih dan sensasi… siapa tahu. Wait and see. Mari kita terus memantau….


Saturday, January 06, 2007

BENARKAH RUFAQA PENEROKA SISTEM EKONOMI TUHAN?

Assalamualaikum. Kami di pihak Webmaster sangat memohon maaf kerana kesibukan tugas dan sering keluar kawasan. Berikut adalah artikel yang ditulis oleh seorang yang telah membuat kajian tentang ekonomi Rufaqa':

Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, ada baiknya kita dapatkan dahulu apa yang dimaksudkan sebagai sistem ekonomi Tuhan itu.

Mengikut brochure Rufaqa yang dicetak pada tahun 2003, sistem ekonomi Tuhan itu bolehlah digariskan sebagai berikut:

Sistem ekonomi Tuhan yang dipelopori oleh Rufaqa itu “bermula dari zero, bermodalkan Tuhan” dan “takwa adalah sumber sebenar-benarnya”. “Dengan takwa, orang-orang yang ada tenaga fizikal akan masuk saham, berkorban tenaganya di jalan Allah, secara percuma demi membangunkan fardhu kifayah untuk Tuhan yang dicintainya. Dengan takwa orang-orang kaya sanggup menjadi bank untuk memberi harta dan wangnya kepada Allah (Rufaqa) tanpa meminta pulangan apa-apa.”

"Tuhan (akan) campur tangan sama-sama membangunkan, usaha tersebut kerana janji-Nya untuk menolong orang-orang bertaqwa kepada-Nya, maka berdatangan dan berguguranlah manusia-manusia, wang dan barangan-barangan dari sumber yang tidak diusaha dan tidak terduga.”

“Mereka memanggil Allah dan Rasul untuk menolong.” “Alhamdullilah syarikat Rufaqa tidak berhutang dalam perniagaan. Memang hutang itu tidak disukai Tuhan. Hutang-hutang lapuk akan dibayar sepenuhnya Insya Allah.”

Ringkasnya, di dalam sistem ekonomi Tuhan itu, ia mengajar supaya sesaorang itu akan sentiasa mengharapkan bantuan dari langit tanpa diusahakan, dengan syarat dia sentiasa menjaga ketakwaannya kepada Tuhan sahaja. Semuanya akan “berdatangan dan bergururan manusia-manusia, wang dan barangan-barangan dari sumber yang tidak diusaha dan tidak diduga” dengan percuma, kerana Tuhan telah berjanji akan menolong orang yang bertakwa. Tenaga dan kepakaran tidak perlu dibayar upah dan datang dengan percuma, malahan “orang-orang kaya sanggup menjadi bank untuk memberi harta dan wangnya kepada Allah (Rufaqa) tanpa pulangan apa-apa”.

Itulah lebih kurang yang dimaksudkan sebagai sistem ekonomi Tuhan itu yang sentiasa mengharapkan kepada bantuan dari langit dan untuk melihat cara perlaksanaannya marilah kita perhatikan apa yang dipraktikkan oleh Rufaqa di lapangan pula.

Pertamanya, oleh kerana Rufaqa adalah sebuah syarikat sendirian berhad, kita hendak tahu juga bagaimana cara ia mengendali modalnya dan bagaimana pula rupanya yang bermodalkan Tuhan itu. Untuk tujuan itu, kita kenalah pergi ke Suruhanjaya Syarikat Malaysia bagi mendapatkan penjelasan.

Dari printout yang diperoleh pada Nov, 06 apa yang disebut sebagai bermodalkan Tuhan itu rupanya masih bermodalkan wang juga dan wang itu dilabur oleh Ashaari sendiri. Dia dan salah seorang anak-anaknya menguasai lebih dari 90% jumlah modal berbayar (paid-up capital) sebanyak RM425,000 di Rufaqa, menjadikannya sebagai pemegang kepentingan majoriti di syarikat tersebut. Jadi, maksud Tuhan yang tersirat adalah wang dan wang itu pula datangnya dari Ashaari, maka jolokkan sistem ekonomi Tuhan itu sebenarnya adalah sistem ekonomi olahan Ashaari sendiri untuk muslihat tertentu. Dan dengan pengunaan wang yang sebegitu banyak dengan sendirinya menyangkal klaim bahawa Rufaqa bermula dari zero kerana klaim itu tidak selari dengan kenyataan. Lagipun banyak harta peningalan Arqam dahulu telah diwarisi oleh Ashaari walaupun tidak didaftar di atas namannya.

Di dalam sistem ekonomi Tuhan as known as Ashaari ini, individu-individu yang menyumbangkan tenaga, kepakaran dan wang kepada Rufaqa dikatakan akan mendapat saham. Maksud saham di sini bukannya saham syarikat, kerana sudah berapa lama Rufaqa beroperasi (kira-kira sudah 9 tahun lamanya sehingga kini) saham berbayarnya masih tidak berubah-ubah dan tetap kekal pada tahap yang sama, walaupun boleh dikirakan ramai juga yang sudah menyumbang tenaga, kepakaran, harta benda dan wang kepada Rufaqa semenjak ia ditubuhkan pada 8.4.97 lagi. Apa yang dikatakan akan mendapat saham itu, adalah pahala di akhirat sahaja.

Maknanya, Ashaari akan mendapat nikmat dari kejayaan Rufaqa di dunia ini manakala individu-individu yang berkorban tenaga, harta benda dan wang akan menerimanya di akhirat sahaja. Kaedah ini sama sahaja dengan yang digunakan oleh pendeta-pendeta Hindu terhadap pengikut marhainnya, mereka disuruh supaya kekal dan terus bersabar di dalam kasta masing-masing untuk diekploitasi dan kalau mereka redha, mereka akan menerima ganjarannya apabila mereka kembali semula ke dunia selepas mati nanti. Nasib mereka akan berubah dan beralih ke kasta yang lebih baik apabila dia hidup semula ke dunia.

Dari pengorbanan jemaahnya itulah Ashaari dapat hidup di dalam serba kemewahan setanding dengan kehidupan orang-orang yang sukses dan kaya raya, manakala individu-individu yang bertakwa itu diasuh supaya redha dengan kedaifan dan susah payah, sekadar disediakan makan minimum dan tempat tinggal ala kadar sahaja. Ashaari hidup bermewah-mewah sesuai dengan ungkapan-ungkapan yang terdapat di buku terbarunya yang berjudul, “Abuya Ashaari Muhamad, Pemimpin Paling Ajaib di Zamannya” seperti yang berikut,

“Taraf hidupnya mendekti standard raja-raja atau sultan-sultan di dunia.” (Muka 9)

“Jutawan atau billionaire pun tidak akan mampu berbuat seperti (Ashaari) itu.” (Muka 15)

“Abuya (biasanya) mengambil penerbangan First Class.” (Muka 234)


Kalau Ashaari benar-benar jujur dan sentiasa menitik berat tentang pengorbanan atau jihad jemaahnya, yang idealnya adalah menubuhkan Rufaqa sebagai syarikat amanah sahaja tanpa saham dan apa jua sumbangan tenaga, kepakaran, harta benda dan barangan-barangan dari orang ramai adalah untuk manfaat bersama dan bukan untuk manfaat anak pinak Ashaari, iaitu seperti yang berlaku sekarang. Siapa sahaja mentadbir Rufaqa ia adalah untuk kepentingan bersama dan tidak ada sesiapa yang boleh menuntut kepunyaan terhadap aset-aset atau harta benda yang terkumpul. Sekarang, semua keluarga besarnya yang mencecah lebih kurang 200 orang itu bergantung hidup di Rufaqa.

Menyentuh tentang takwa, adakah Tuhan menjanjikan keuntungan perniagaan apabila sesaorang itu bertakwa? Keuntungan yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi orang yang bertakwa adalah pahala untuk Akhirat dan bukan keuntungan perniagaan di dunia ini. Selalunya orang yang bertakwa bukan berniaga dan tidak mengharapkan keuntungan perniagaan sebagai imbalan dari ketakwaanya itu. Ini adalah satu daya pengaburan pandangan jemaahnya supaya menerima sahaja apa yang diperkatakan.

Brocurnya juga menyebut tentang pembangunan fardu kifayah untuk Tuhan. Ini satu kekeliruan yang sengaja diciptakan seolah-olah Tuhan memerlukan sesuatu dari makhluknya. Fardu kifayah adalah tanggung jawab umat-Nya untuk manfaat mereka jua dan bukan untuk manfaat Tuhan.

“Panggil Tuhan dan Rasul untuk menolong” adalah satu perbuatan yang biadab. Sebagai makluk yang patuh dan berakhlak kita tidak wajar meletakan Allah Swt di tahap di panggil-panggil. Kita diajar supaya memohon dengan penuh ketertipan dan kesopanan kepada-Nya dan bukan panggil-panggil. Selain daripada itu adalah tidak wajar bagi sesorang memanggil Rasul untuk mendapatkan pertolongan darinya, kerana dia sudah wafat dan tidak berfungsi lagi untuk membantu atau menolong sesiapapun yang masih hidup. Kalaupun mahu memohon pertolongan, ia hendaklah dikhususkan kepada Allah Swt semata-mata bukan kepada Rasul.

Rufaqa tidak berhutang (?)

Ini juga merupakan satu lagi kekeliruan yang disengaja. Brocurnya mencatatkan, “Alhamdullillah, syarikat Rufaqa tidak berhutang dalam perniagaan . Memang hutang itu tidak disukai oleh Tuhan. Hutang lapuk akan dibayar sepenuhnya, Insyallah.” Kenyataan ini saling batal membatalkan di antara satu sama yang lain. Kalau Rufaqa tidak berhutang macamana pula ada hutang lapuk? Namun demikian, akaun Rufaqa mengesahkan sendiri bahawa ia juga berhutang sepertimana yang dilakukan oleh peniaga-peniaga lainnya dengan mencatitkan hutang terkumpul sebanyak RM438,082 pada akaun berakhir 31.12.03.

Selainnya, Rufaqa melaporkan bahawa, “Maka Allah takdirkan dengan “man power” yang kuat dengan Allah, hasil bina insan yang dilakukan itu dapatlah kini Rufaqa menguasai 500 (terkini 700) buah projek perniagaan”. Mengikut penyata akaunnya yang sama yang difail di Suruhanjaya Syarikat Malaysia Rufaqa tidak pun mencatitkan kegiatan yang sebegitu banyak di akaunnya. Kemungkinan jumlah yang diklaim itu merupakan kegiatan-kegiatan individu yang sehaluan fahaman sahaja. Ia dimasuk kira untuk menagih keyakinan orang ramai terhadap Rufaqa ataupun itu adalah bilangan individu-individu yang telah berbai’h untuk menyumbang atau contribute kepada Rufaqa dan bukan merupakan anak syarikat atau kegiatan-kegiatan yang dibiayi dari kewangan Rufaqa secara langsung. Anggapan ini bersesuaian dengan klaim yang didapati dalam buku Abuya Pemimpin Ajaib yang menyebut:

“Wang itu bukan datang dari perniagaan (Rufaqa). Allah rezkikan ‘power’ pada Abuya dengan ‘power’ itu Abuya panggil duit, maka duit datang.” (muka 138)

Mengikut brochure itu lagi, ia baru sahaja mendaftarkan beberapa syarikat sahaja dan bilangannya tidak seberapa pun. Kalaupun dihitung semua ini ia tidak pun melebihi dari 20 buah syarikat kesemuanya termasuklah yang sedang di dalam pendaftaran. Syarikat-syarikat ini pun masih menjalankan kegiatan secara bersendirian dan tidak bergabung di bawah syarikat induk yang boleh ditakrifkan sebagai subsidiary companies kepada Rufaqa. Jadi jumlahnya masih sangat jauh dari 700 yang diklaim itu.

Rufaqa mengklaim “Biro kewangan, mengendalikan kewangan seluruh perniagaan Rufaqa yang menguasai jualan tahunan sebanayak RM40 juta.” Akaun terakhir yang difail di Suruhanjaya syarikat Malaysia bertarikh 31.12.03 mencatitkan turnover sekitar RM9.8 juta sahaja pada tahun itu, iaitu jauh lebih rendah dari amaun yang diklaim.

Brocurnya mengembar gemburkan kejayaan yang luar biasa, “Bukan senang bagi orang Melayu menjayakan sebuah syarikat yang besar”, Mana ada di dunia ini syarikat yang hidup subur oleh ISA?” Kalau dilihat pada pencapaian di akaunnya berakhir 3l.12.06 ia masih mencatitkan kerugian terkumpul sebanayak RM334,663 semenjak ia ditubuhkan pada tahun 1997.

Dari penelitian ini jelas dilihat bahawa Rufaqa telah menghebahkan banyak kenyataan yang tidak benar dan berselindung di belakang sistem ekonomi ciptaan Ashaari yang diberi jolokkan sistem ekonomi Tuhan. Apa yang dilakukannya adalah di luar tab’ie berniaga. Selain dari itu dia berselindung dibawah imej-imej keislaman dengan menyertakan gambar-gambar orang berdoa, sedang solat dan sebagainya untuk mendapat simpati dan perhatian.

Di dalam sistem ekonomi bebas dan juga Islam, kos tenaga kerja sentiasa diberi perhitungan sebagai komponen kos, biasanya di sekitar 20%-30% dari jumlah kos, yang perlu dibayar kepada pemberi khidmat. Di dalam Islam kita juga diingatkan dengan sabda Nabi: “Berawaspadalah! Bayarlah upah pada sesaorang pekerja sebelum peluhnya kering”, menunjukkan tentang perlunya kita mengambil kira upah sebagai elemen kos di dalam perniagaan dan kehidupan sehari-hari. Kita tidak digalakkan meneroka sistem penghambaan apatah lagi dilakukan di bawah pratiks keagamaan di mana seseorang itu disuruh berkorban atau berjihad manakala tuan punya perusahaan itu hidup bersenang lenang di sebalik penderitaan pekeja-pekerjanya itu.

Lebih parah lagi kalau mereka-mereka ini diindoktrinasikan dengan fahaman-fahaman songsang seperti yang dilakukan oleh Ashaari kepada jemaahnya. Mereka menerima sahaja fahaman yang dibawa olehnya sebagai benar dan patuh tanpa sedar yang mereka telah dipergunakan. Fahaman itu sangat sukar dirungkaikan apabila ia sudah membekam di hati sunabari masing-masing dan bersedia merelakan diri menjadi robot-robot yang kaku dan tak mempunya daya berfikir langsung. Dia menanamkan fahaman bahawa dia adalah lebih mengetahui dari Allah Swt. Sehingga sampai ke tahap di mana Allah Swt perlu merujuk kepadanya sebelum melakukan sesuatu terhadap makhuk-Nya yang terlibat dengan kegiatan Ashaari. Di boleh menangguh dan memindahkan kematian, meringankan penyakit, berunding dengan Mungkar dan Nakir, memberi shafaat di Akhirat dan lain-lain lagi. Fahaman ini adalah lebih parah lagi dari yang amalkan di Arqam dahulu.

Brochure ini adalah public document dan sepatutnya ia menyatakan yang benar-benar sahaja dan tidak sebaliknya. Pihak-pihak yang berwajib saya kira perlulah membuat penelitian kerana perniagaannya dijalankan di luar tabi’e lebih-lebih lagi di bidang tenaga di mana ia mengalakkan kepada penghambaan iaitu tidak membayar gaji pada kadar yang munasabah di atas alasan mereka itu berjihad atau berkorban terhadap Allah Swt. Pihak EPF juga perlu membuat semakan sama ada mereka ini menabung ke EPF atau tidak. Rufaqa juga lewat memfailkan akaun-akaunnya dan yang terakhir dilakukan adalah untuk tahun berakhir 31.12.03 sahaja.

Rufaqa sebagai peneroka sistem ekonomi Tuhan as known as Ashaari sepatutnya menunjukkan contoh dengan mematuhi semua keperluan bersyarikat iaitu menyiapkan akaun pada masanya dan menfailkannya ke Suruhanjaya Syarikat Malaysia untuk pengetahuan awam.

Pada 26.12.06 Rufaqa dan Ashaari dilaporkan telah memfailkan samam malu di Mahkamah pula kerana ada pihak mendakwa dia masih menyuburkan fahaman songsang Aurad Muhamadiah yang diharamkan oleh Kerajaan Malaysia kira-kira 12 tahun dahulu. Ini adalah satu taktik menakut-nakutkan untuk menutup kepincangannya bahawa Rufaqa bukan sahaja menjalankan perniagaan semata-mata, ia juga sebagai sumber kewangan untuk mengembangkan ajaran songsangnya itu. Rufaqa tidak boleh menysisihkan diri dari keterlibatannya di dalam penyebaran ajaran sesat ini kerana semua akitivitinya dihebahkan dan mereka tidak sedar yang mereka sendiri yang melakukan itu. Baru-baru ini sebuah syarikat di bawah rangkaian Rufaqa, Penerbitan Minda Ikhwan (001283198-V) telah menerbitkan sebuah buku yang berjodol “Abuya Ashaari Muhammad, Pemimpin Paling Ajaib Di Zamannya” mendedahkan keterlibatan Ashaari di dalam Rufaqa dan pengembangan fahaman Aurad Muhamadiah yang diharamkan itu. Jadi apa asas saman menyaman ini?

Di dalam buku itu diakui,

“Abuya Ashaari Muhammad tidak boleh dipisahkan dengan Aurad Muhamadiah . Memisahkannya bererti membuang roh dari jasadnya.” Muka 201

Kalau Rufaqa benar-benar meneroka sistem ekonomi Tuhan, tidak akan terjadi terlalu banyak contradictions di dalamnya kerana sistem ekonomi Allah Swt menghalang itu dari berlaku. Apa yang dilakukan oleh Ashaari adalah menyediakan satu sistem penindasan untuk manfaat dirinya dengan jolokan sistem ekonomi Tuhan as known as Ashaari itu.

Thursday, December 07, 2006

KESESATAN BUKU "ABUYA ASAARI MUHAMMAD: PEMIMPIN PALING AJAIB DI ZAMANNYA"

Buku terbaru tulisan Khatijah Amm, isteri ketiga Asaari, telah menggemparkan Malaysia. Buku ini menjadi bukti jelas bahawa Asaari masih terus mengamalkan Aurad Muhammadiah di samping mencipta pelbagai ajaran baru dan perkara bid'ah dalam akidah. Biarpun Asaari dan para pengikutnya menafikan, namun buku ini menjadi bukti yang sangat jelas KESESATAN MEREKA. Kami paparkan bukti kesesatan mereka! Ini jelas membuktikan bahawa Asaari telah BERDUSTA di media!
Berikut adalah kesalahan yang kami kesan dan petikannya:

1. Mendakwa Asaari Muhammad adalah mujaddid dan diyakini sebagai pembantu Imam Mahdi.

“Allah lahirkan duta-Nya bertaraf mujaddid, pembawa Imam Mahdi yang kini amat diyakini, kemuliannyalah menyebabkan Malaysia jadi mulia.”
Hlm. vi, baris 12-16.


2. Mendakwa Rasulullah s.a.w. berjumpa, berkomunikasi serta membawa berita bahawa Asaari Muhammad adalah Putera Bani Tamim.

“…Rasulullah mendatanginya, bercakap-cakap padanya, memberi panduan dan berita-berita…”

3. Mendakwa bahawa hanya Asaari yang boleh membawa mereka mengingati Tuhan, sedangkan mereka sebenarnya menafikan para nabi dan rasul sebagai utusan dan kekasih Allah yang lebih utama.

“Dialah, (Asaari), Ya Allah, yang telah berjaya membuatkan kami mampu membesarkan-Mu begitu sekali, hingga sampai memperkecilkan sahaja semuanya yang selain-Mu...”
(hlm. x, para 4)


4. Mendakwa seolah-olah jika tidak kerana Asaari, pengikutnya tidak mempunyai Tuhan.

”Ya Allah, ia (asaari) benar—benar membuatkan kami tidak lagi keseorangan dalam hidup, kerana sudah mempunyai Tuhan.”
(hlm. X, para 2)


5. Membuat persamaan taraf antara Rasulullah s.a.w. dengan Asaari dalam aspek keilmuan dan mendakwa ilmunya adalah melalui ilham sebagaimana Rasulullah menerima wahyu.

”Kita umat Islam sangat beruntung kerana dikurniakan seorang Nabi dan Rasul akhir zaman yang tidak perlu membaca dan menulis untuk menguasai ilmu. Nabi junjungan yang Ummiy itu, nabi Muhammad s.a.w., diberi hati oleh Allah yang mampu mengambil terus ilmu dari Allah (melalui Jibril), tanpa perlu membaca dan menulis. Gemparlah dunia Arab, Rom dan Parsi kerana kejadian ini. Di mana seorang yang direndahkan tapi menjadi sepandai-pandai manusia. Kuasa Allah diciptakan kepada orang-Nya. Demikian Abuya Ashaari Muhammad ini.”
(hlm. 12, para 2.)

6. Asaari gemar membuat ramalan dengan mendakwa memperolehinya melalui mimpi yang benar, mempunyai kasyaf serta mendapat berita ghaib melalui talian roh seperti ilham dan yaqazah.

”...Sebenarnya Abuya Ashaari Muhammad termasuk orang yang direzekikan Allah dengan berita-berita ghaib ini. Kita bertuah kerana boleh menumpang manfaatnya sama...”
(hlm. 15, para 4)


7. Asaari mendakwa dia adalah orang kanan atau pembantu Imam Mahdi.

”Imam Mahdi dalam program dan strategi mengislamkan dunia ini semula; menurut Abuya Ashaari Muhammad; dia (Imam Mahdi) sedang memulakan tapaknya menggunakan tangan orang kanannya, al-Fata al-Tamimi (Asaari). Abuya yakin orang kanan itu ialah dirinya.”
(Hlm. 21, para 2)

8. Mendakwa dan memperakui bahawa Syeikh Suhaimi adalah Imam Mahdi.

”di majlis itu seseorang bertanya kepada Sayyidi Sheikh Suhaimi, apakah benar tuan Imam Mahdi? Sayidi Sheikh Suhaimi bertafakur 15 minit dan kemudian angkat kepala lalu menjawab, ”Ya, saya Imam Mahdi.”
(Hlm. 28, para 2)


9. Mempercayai dan memperakui dakwaan Sheikh Muhammad as-Suhaimi bahawa dia akan dighaibkan Allah, serta Allah mengizinkannya untuk dilihat seperti meninggal dunia.

”kata Sayidi Sheikh, ”Insya Allah, saya akan dighaibkan Allah, tapi kalau hilang begitu sahja, sedangkan saya begitu terkenal, akan jadi masalah. Maka Allah izinkan saya untuk dilihat seperti meninggal dunia walhal saya dighaibkan Allah.”
(Hlm. 28, para 3)


10. Menyamatarafkan Syeikh Suhaimi dengan Nabi Isa a.s. dengan mendakwa beliau mempunyai segala ciri Imam Mahdi dan gaib seperti Nabi Isa a.s.

”Hinggalah bilamana penjajah begitu mengancam maka Sayidi Sheikh Suhaimi yang mempunyai segala ciri Imam Mahdi itu ghaib, seperti ghaibnya Nabi Isa a.s.”
(Hlm. 36, para 3)


11. Mendakwa mujaddid sebenarnya (Asaari Muhammad) adalah orang yang diilhamkan oleh Allah melalui roh Rasulullah.

”Setiap mujaddid sebenarnya adalah orang yang diilhamkan oleh Allah melalui roh Rasulullah s.a.w.”
(Hlm. 41, para 2)

12. Mendakwa Asaari adalah orang Tuhan, orang Rasul yang diberikan wahyu atau ilham.

”Demikian sebeanrnya kelahiran orang Tuhan, pemimpin kebenaran, mestilah dari sejarah yang bersifat kebenaran. Tanpa itu, mustahil Allah hendak hidupkan agama-Nya yang mulia, di tangan orang yang kotor! Orang Tuhan, orang Rasul yang akan diberikan wahyu atau ilham tentulah dipersiapkan untuk mampu melakukannya.”
(Hlm. 47, para 2)


13. Mendakwa bahawa Majlis Fatwa Kebangsaan dan Kerajaan telah kalah.

”Allah Taala sudah takdirkan Abuya telah menang dalam pertarungan dengan tuan-tuan (Majlis Fatwa) dan dengan kerajaan Mahathir.”
(Hlm. 107, para 2)

14. Mendakwa 2 tokoh yang disipakan Tuhan adalah Putera Bani Tamim (Asaari Muhammad) dan Imam Mahdi (Sheikh Suhaimi). Manakala roh Rasulullah s.a.w. yang telah wafat merupakan penggerak utama.

”Menurut Abuya, kalau kebangkitan pertama dijayakan oleh Rasulullah bersama Sahabat, maka kebangkitan kedua di akhir zaman, Rasulullah gunakan ikhwan dan Putera Bani Tamim sebagai orang kanannya. Mereka akan lahirkan 313 Ikhwan di kalangan pemimpin-pemimpin manakala jumlah ikhwan semuanya 500 orang.
(Hlm. 107, para 4)


15. Mendakwa Rasulullah s.a.w. telah menganugerahkan Aurad Muhammadiah kepada Syeikh Suhaimi dan Asaari Muhammad.

Kepada mereka (pengikut Asaari), Rasulullah telah anugerahkan sebuah tarekat khusus iaitu Aurad Muhammadiah.”
(Hlm. 107, para 5)


16. Mendakwa Asaari dilantik oleh Tuhan sebagai pemimpin di zamannya.

”sebenarnya bila sudah ada seorang pemimpin yang Allah takdirkan boleh lakukan yang demikian, itulah tandanya pemimpin itu dilantik Tuhan untuk zamannya. Abuyalah (Asaari) orangnya.”
(Hlm. 135, para 4)


17. Mendakwa keselamatan dunia dan akhirat bagi seseorang itu adalah melalui dua bai’ah. Pertama, mengucap dua kalimah syahadah. Kedua, menerima serta taat kepada pemimpin yang dilantik oleh Tuhan (Asaari).

”Keselamatan dunia dan Akhirat bagi seseorang ialah bilamana dia melepasi dua bai’ah. Bai’ah pertama ialah mengucap dua kalimah syahadah. Bai’ah kedua ialah menerima dan taatkan pemimpin yang dijanjikan yang ditunjuk Tuhan serta mampu merealisasikan dan mengukuhkan bai’ah pertama.”
(hlm. 135-136.)


18. Mendakwa Allah memberikan Abuya ’power’ yang boleh memanggil duit, ilmu serta segala keperluannya.

”Allah rezekikan ’power’ pada Abuya yang dengan ’power’ itu Abuya panggil duit, maka duit datang. Abuya panggil ilmu, ilmu datang. Apalagilah keperluan Abuya, semua Allah rezekikan dengan sebab-sebab adanya power yang Allah bekalkan itu. Umat Islam semuanya patut sangat mempelajari kekuatan ajaib yang Allah janjikan untuk mereka ini.”
(Hlm. 138, para 4)


19. Mendakwa Rasulullah dan Imam Mahdi selalu menziarahi Asaari ketika dia sakit.

”Sebenarnya Rasulullah dan Imam Mahdi selalu menziarahi Abuya waktu sakitnya dan member harapan-harapan sihat dan kemenangan.”
(Hlm. 142, para 2)


20. Mendakwa Rasulullah dan Imam Mahdi datang kepada Asaari secara roh untuk mengajar dan memberi ilmu.

”Kalau Rasulullah dibelakangi oleh Jibril yang selalu datang kepadanya membawa kiriman-kiriman Allah, maka Abuya pula selalu didatangi Rasulullah untuk mengajar bagaimana menghadapi persoalan dalam perjuangan. Datang juga kepada beliau Muhammad ibni Abdullah, Imam Mahdi, secara roh untuk memberi ilmu-ilmu apalagi bagi mempersiapkan jemaah.”
(Hlmn. 147, para 3)


21. Mendakwa Rasulullah dan Imam Mahdi berbual secara jaga dengan Asaari.

“(Asaari) berbual-bual secara jaga dengan Rasulullah dan Imam Mahdi. Hasil perbualan membawa jemaah Abuya makin maju di bidang insaniah dan material.”
(Hlm. 148, no. 3)


22. Mendakwa Rasulullah dan Imam Mahdi sering memberikan pertolongan kepada Abuya, jika tidak perjuangannya sudah lama berkubur.


“Sungguh! Di belakang Abuya ada dua orang Muhammad bin Abdullah. Pertama, Rasulullah s.a.w. Kedua, Imam Mahdi. Kedua-duanya ghaib tapi tetap hidup di alam ghaib. Bahkan Imam Mahdi akan zahir ke dunia semula seperti turunnya Nabi Isa a.s.”
(Hlm. 152, para 2)


23. Mendakwa Asaari bertemu dengan Nabi Ibrahim di tempat baginda dibakar oleh kaumnya.

”Sepuluh kali Abuya buat ’landing’ dan ’take off’ di Ankara, Turki. Setiap kali ke sana, Abuya mengambil masa tiga minggu. Ertinya tiga puluh minggu semuanya Abuya tinggal di Turki. Setiap hari adalah lawatan dan bertemu masyarakat. Dari utara ke selatan Turki, Abuya datangi, dari Barat ke Timur Abuya masuki. Seluruh sejarahnya Abuya bongkar, semua peringkat masyarakat Abuya ziarahi dan akhirnya Abuya ‘bertemu’ dengan nabi Ibrahim di tempat dia dibakar oleh kaumnya.”
(Hlm. 157, para 3)


24. Mereka yang terkeluar dari jemaah Abuya akan kehilangan hubungan dengan Tuhan, hilang imannya serta menjadi penentang agama atas nama agama.

“bahkan didapati orang-orang yang terkeluar dari jemaah dan terputus dengan Abuya, dilihat jadi cukup menakutkan. Mereka kehilangan tali penghubung dengan Tuhan, lalu jadilah mereka penetang-penentang kebenaran, hilang iman dan Islam serta bersekongkol dengan golongan anti agama. Sampai jadi penentang agama atas nama agama.”
(Hlm. 171, para 2)

25. Mendakwa Asaari boleh menangguhkan kematian seseorang.

”Sebenarnya Allah menyuruh kita berdoa kepada-Nya dalam apa masalah pun, sekalipun untuk meminta dipanjangkan umur untuk sesiapa yang kita harap agar janganlah dia mati dahulu. Kalaulah ada orang berdoa agar Izrail jangan cabut dahulu nyawa polan bin si polan dan sekiranya Allah perkenankan, maka samalah seperti Allah izinkan seseorang yang sedang sakit itu memanggil doktor tolong sembuhkannya. Padahal kuasa menyembuhkan bukan di tangan doktor. Allah lah yang mempunyai kuasa mutlak untuk melakukan penyembuhan, menghidupkan atau mematikan. Tapi, Allah itu meluaskan agama-Nya dengan mengizinkan hamba-hamba-Nya untuk berurusan dengan ’pegawai-pegawai tadbir-Nya’ dalam kerajaan Allah seperti malaikat-malaikat, nabi-nabi, roh-roh ghaib termasuklah makhluk-makhluk lahir. Namun itu semua adalah untuk urusan agama dan kerana Allah.”
(Hlm. 198, para 1)

26. Mendakwa Imam Mahdi akan datang selepas berlaku Daulah Islamiyah di Malaysia dalam tempoh 3-4 tahun lagi (2009/ 2010).

”Imam Mahdi akan zahir tidak lama lagi iaitu selepas terjadinya daulah Islamiah di Malaysia iaitu sekitar 3 hingga 4 tahun lagi.”
(Hlmn. 213, no. 5)


27. Asaari mendakwa boleh memberi ’power’ dengannya seseorang itu oleh mendapatkan pertolongan Allah.

”Abuya buat kursus Ilmu Ikhwan kepada pengikutnya. Abuya bagi power kepada setiap orang yang datang padanya. Dengan power itu seseorang boleh mendapatkan pertolongan Allah dalam apa pun hajatnya. Kata Abuya, power ini hendaklah digunakan untuk melakukan kebangkitan Islam kali kedua. Menggunakannya, Insya Allah, kita boleh dapat daulah Islamiyah buat Malaysia.

...Power Abuya ialah kekuatan bantuan Allah kepada seseorang yang melakukan kerja-kerja perjaungan Islam dengan syarat seseorang itu berdoa dengan bertawasul kepada Abuya.”
(Hlmn. 240 -241)


28. Pujian melampau terhadap Asaari yang mengumpamakan Asaari berupaya menjadi malaikat.

Dia paling ajaib yang Kau ciptakan. Tiada yang lebih menghairankan selain dia (Asaari). Makhluk yang mempunyai keupayaan menjadi malaikat sedangkan dia adalah manusia. Dia pasti menang. Orang Tuhan amat diperlukan oleh manusia dan dunia. Manusia wajib mencarinya dan berbaiah dengannya.

_______________________
BENARLAH ASAARI BERDUSTA DI ATAS NAMA AGAMA... ASAARI DAJJAL TETAP BERDUSTA UNTUK MENUTUP PENDUSTAAN YANG PERNAH DIBUATNYA

Thursday, November 23, 2006

BENARKAH AJAL BOLEH DITANGGUH?

Kami sangat perlu menjawab isu ini kerana para pemimpin Rufaqa sangat mempertahankan kebolehan Asaari menangguhkan ajal seseorang setelah berbincang dengan Allah terutamanya jika ‘seseorang’ itu penting bagi perjuangan Asaari.

Walaupun isu ini telah kecoh diperkatakan oleh Umat Islam di Malaysia, Asaari dan para pengikutnya tetap mempertahankan keyakinan mereka. Malah mereka berhujah dengan perkara berikut:

a. Ajal boleh ditangguh kerana kita boleh berdoa agar umur panjang. Bagi mereka, umur panjang itu bermaksud, Tuhan (baca; ALLAH) memanjangkan umur setelah ajal ditentukan. Ajal dan detik kematian ditangguhkan pada waktu yang lain.
b. Asaari membuat analogi sebagaimana doktor boleh berusaha menyembuhkan penyakit sehingga boleh mengelakkan kematian terhadap pesakit.

Hujah-hujah mereka ini disampaikan kepada orang ramai dalam program ‘Sembang-sembang Minda Bersama Simpati’ dan Kuliah kepada Ahli Rufaqa di seluruh negara untuk menerangkan kandungan VCD Kuliah Minda yang dibuat oleh Mejar (B) Abu Zar yang pernah disiarkan dalam TV3. Berikut adalah petikan VCD tersebut:

"Sampai masa nak mati, ajal- abuya tahu dulu. Orang ni akan temui ajal sekian sekian masa. Abuya akan tanya; kita ni mati agak agak baik ke jahat?
Kata; mati baik. Tak pe, silalah ambik anak buah aku tu dulu. Tapi kalau jahat abuya minta tangguh dulu. Habis tu macam mana? Gantilah dengan siapa siapapun yang dah ‘siap’. Pengikut-pengikut, anak-anak ke, isteri ke. Ustaz Nizam tu (anak kedua Asaari) patutnya dah lama wafat, tapi abuya bertolak ansur dengan Allah, "Ya Allah bukan senang nak latih orang macam ni. Habis tu ganti? Ambillah Walidah (isteri Asaari yang mandul), lagipun dia tiada anak, bertakwa, Orang rohani. Lagipun kalau dia mati, dia ada peranan di alam Roh. Ganti Walidah. Ganti Ustaz Nizam.
Ha, benda-benda macam tu berlaku. Jadi macam tu berlaku. Kita tak perasan. Mati kitapun ditangguh. Mati kita boleh ditangguhkan. Abuya boleh runding dengan Tuhan supaya mati kita tu selamat.

Sehubungan itu, kami sangat perlu membidas, membantah dan meruntuhkan ajaran Asaari ini yang sangat menakutkan dan menjejaskan akidah.

Kami melihat isu ini dalam tiga perkara:

a. Dakwaan Asaari yang dirinya boleh menangguhkan kematian seseorang malah menukarnya kepada orang lain.
b. Dakwaan Asaari yang dirinya berbincang dengan Allah dalam urusan kematian para pengikutnya.
c. Dakwaan Asaari itu secara langsung menganggap dirinya sangat penting dalam urusan tadbir Allah terhadap makhluk.


Apakah Ajal boleh ditangguhkan?

Ajal adalah satu ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Tarikh, tempat, detik waktu, dan bagaimana cara adalah hak mutlak urusan Allah. Setiap orang telah ditulis tempoh ajalnya secara tepat pada pengetahuan Allah, tidak boleh dikemudiankan dan didahulukan walaupun sesaat. Penentuan dan ketetapan itu adalah hak mutlak milik Allah dan tidak ada seorang pun boleh melarikan diri dari ketentuan kematiannya apatah lagi mengelak atau menukarkan kepada orang lain. Allah berfirman:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (٣٤)

Dan bagi tiap-tiap umat ada ajal (yang telah ditetapkan); maka apabila datang ajalnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaatpun, dan tidak dapat pula mereka didahulukan.
Al-A’raf : 34

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٦٠)

Kamilah yang menentukan (dan menetapkan masa) kematian (tiap-tiap seorang) di antara kamu, dan Kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan;
Al-Waqi’ah : 60

Daripada dua ayat ini, Imam Ibn Kathir rhm.a. (bukan Yahudi) dalam Tafsir al-Azhim menyatakan; urusan ajal seseorang itu tidak mungkin akan berubah daripada ketetapan yang Allah tetapkan. Setiap orang sudah ditentukan ajalnya dan tidak akan diawalkan atau dilewatkan daripada detik yang Allah tetapkan. Ini bermakna tiada sesiapa boleh mengalahkan Allah atau mencampuri urusan Allah dalam perkara kematian makhluknya.

Apakah Asaari dan para pengikutnya mengingkari ayat dan keterangan nas yang jelas di atas? Kami sangat berharap agar Allah memberi hidayah pada mereka dan menyedari kesalahan tersebut kerana ia sangat memberi kesan besar terhadap akidah mereka.

Kami ingin membidas hujah Asaari dalam aspek ‘panjang umur’. Ini kerana Asaari berhujah ajal boleh ditangguh kerana kita juga berdoa untuk dipanjangkan umur. Adakah ini benar dan tepat mengikut akidah Ahli Sunnah wa al-Jamaah?

Mari kita lihat satu hadith dari Nabi s.a.w. yang menerangkan tentang konsep ‘panjang umur’.

حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه".

5639 صحيح البخاري [ جزء 5 - صفحة 2232 ]

Maksud: Sesiapa yang suka untuk diperluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturrahim (hubungan kekeluargaan). - Sahih Bukhari.

Hadith ini menjadi hujah Asaari bahawa seseorang itu boleh dipanjangkan umur atau ditangguhkan ajalnya oleh Allah. Bagaimanapun, kaedah pendalilan (istidlal) yang dibuat oleh Asaari ini sangat menyimpang dan menyesatkan. Malah ia sangat bertentangan dengan nas-nas yang qat’ie dan jelas serta keterangan yang dibuat oleh seluruh ulama Ahli Sunnah. Asaari telah tersalah tafsir dan menyesatkan para pengikutnya dengan ajaran tersebut.

Mari kita lihat apa tafsiran sebenar hadith baginda di atas. Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, seorang muhaddtih bermazhab Shafie (bukan seorang yahudi) menyatakan konsep ‘panjang umur’ dalam hadith ini bermaksud ”seseorang itu diberi keberkatan dalam umurnya dengan diberikan taufik untuk melakukan ketaatan dan mengisi waktu dengan apa yang diberi manfaat kepadanya pada hari akhirat. "

Hadith ini BUKAN BERMAKSUD ajal itu boleh ditangguhkan. Ini kerana apa yang ditentukan oleh Allah tidak akan berubah.

Al-Hafiz Ibn Hajar membuat contoh ‘keberkatan umur’ yang dimaksudkan ialah sepertimana Allah SWT memberikan malam Lailatul Qadar kepada umat ini bagi menyamai ibadah umat terdahulu yang panjang umurnya. Maka, samalah sebagaimana orang yang menyambung silaturahim, mereka diberi taufik untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan dijaga oleh Allah daripada melakukan maksiat dan dikekalkan ingatan orang terhadapnya selepas kematiannya kerana silaturahim tadi. Di antara taufik yang diberikan kepada orang yang menyambung silaturrahim itu seperti ilmu yang dimanfaatkan selepas kematiannya, sedekah jariah dan zuriat yang soleh yang sentiasa mendoakannya. (Fathul Bari; Juzuk 10: hlm. 416)

Ibn Hajar juga menyatakan terdapat satu hadith yang bertaraf dhaif yang diriwayatkan oleh Imam al-Tabrani (bukan yahudi) dalam kitabnya ‘al-Shagir’; ketika mana disebut hadith di atas di hadapan Rasulullah s.a.w., maka Rasulullah s.a.w. bersabda; “Ia bukan bermaksud dilewatkan ajal, tetapi ia bermaksud seseorang lelaki diberikan zuriat yang soleh yang sentiasa berdoa untuknya selepas kematiannya.” Imam al-Tabrani meriwayatkan hadith yang marfu’ dalam kitabnya ‘al-Kabir’ yang bermaksud; “Sesungguhnya Allah tidak akan melewatkan ajal seseorang apabila ia telah sampai.”

Ibn Faurak (bukan Yahudi) secara pasti (jazam) menyatakan maksud panjang umur itu ialah menghilangkan penyakit atau kecacatan pada orang yang menyambung silaturrahim pada aspek minda dan akalnya. Maksudnya ia tidak terkena nyanyuk atau mental disorder.

Pendapat ini semuanya dipegang oleh pengarang kitab Umdah al-Qari yang turut mensyarahkan hadith Bukhari. (Lihat Umdah al-Qari, Jilid 22, hlm 91). Inilah pendapat ijmak seluruh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Mengingkarinya akan mengeluarkan kita dari Ahli Sunnah kerana terkeluar dari tafsiran yang dibuat oleh Nabi s.a.w., para sahabat dan salafussoleh.

Kesimpulan:

a. Tiada kaitan langsung antara konsep ‘panjang umur’ mengikut ulama’ Ahli Sunnah (bukan yahudi) dengan penangguhan ajal yang dibawa oleh Asaari. Asaari telah tersalah dalam hujahnya dan ia sangat menyesatkan. Ajal sememangnya tidak boleh ditangguh apatah lagi ditukarkan kepada orang lain.

b. Meyakini bahawa ajal boleh ditangguh bermakna mengingkari nas dari al-Quran dan hadith bahawa ajal itu adalah hak mutlak urusan Allah. Para nabi dan rasul sendiri tidak pernah mencampuri urusan tersebut, apatah lagi berbincang-berbincang dengan Allah.

c. Panjang umur bermaksud keberkatan usia, tidak sakit dan diberi kekuatan untuk beribadah. Bukannya ajal dilewatkan atau ditukarkan kepada orang lain.Adakah Allah perlukan pandangan makhluk (seperti Asaari) untuk urusan pentadbiran-Nya?

Maha Suci Allah dari dakwaan Asaari tersebut. Allah sendiri dan menyendiri dalam semua urusan-Nya tanpa melibatkan sesiapapun daripada makhluknya. Mari kita lihat satu firman Allah yang sangat memudahkan akal yang sihat untuk memahaminya:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ (٣٠)

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal Kami sentiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya".
Al-Baqarah : 30

Allah sudah menetapkan semua perkara dalam pengetahuannya dan tidak pernah dikongsikan dengan orang lain. Tiada sesiapa boleh meminta tangguh ajal seseorang, apatah lagi berbincang dengan Allah untuk ditukarkan kepada orang lain.

Mari kita lihat kisah Nabi Nuh a.s., yang melihat anaknya terkapai-kapai kerana ditelan ombak besar. Kasihan baginda, tidak boleh berbuat apa-apa sama ada untuk meminta ditangguhkan ajal anaknya atau meminta diberi hidayah kepada anaknya:

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٤٦)

Allah berfirman: "Wahai Nuh! Sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu (kerana ia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufurannya); Sesungguhnya bawaannya bukanlah amal yang soleh, maka janganlah Engkau memohon kepada-Ku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sebenarnya Aku melarangmu dari menjadi orang yang jahil".
Surah Hud: 46.

Ayat di atas, Allah menyatakan; maka janganlah Engkau memohon kepada-Ku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Allah menegur Nabi Nuh a.s. agar tidak memohon perkara yang dia tidak ada pengetahuan iaitu berkenaan hidayah dan berdoa keselamatan untuk anaknya. Itu semua adalah urusan Allah. Apatah lagi dalam perkara ajal yang menjadi rahsia Allah. Adakah Asaari lebih mulia daripada Nabi Nuh a.s.?

Begitu juga kisah Nabi Ibrahim yang didatangi para Malaikat yang menjadi tetamunya. Para malaikat itu sedang dalam perjalanan ke negeri Nabi Lut untuk menghantar azab kepada penduduk negeri itu. Nabi Ibrahim telah merayu kepada Malaikat itu bahawa ada Nabi Lut dalam negeri tersebut. Baginda sangat khuatir ada azab yang menimpa nabi Lut dan keluarganya. Bagaimanapun, azab itu sudah lama ditentukan oleh Allah. Allah menentukan azab itu tanpa perlu berbincang dengan Nabi Ibrahim atau Nabi Lut. Azab itu terkena pada semua penduduk negeri tersebut termasuklah isteri Nabi Lut. Mengapakah Nabi Lut tidak berbincang dengan Malaikat dan Allah untuk menukarkan ajal isterinya kepada orang lain?

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٣٢) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٣٣)

Nabi Ibrahim berkata: "Sebenarnya Lut ada di bandar itu". mereka menjawab: "Kami mengetahui akan orang-orang yang tinggal di situ. Sesungguhnya Kami akan menyelamatkan Dia dan keluarganya (serta pengikut-pengikutnya) - kecuali isterinya, ia adalah dari orang-orang yang dibinasakan". Dan ketika datang utusan-utusan Kami kepada Nabi Lut, ia merasa dukacita dengan kedatangan mereka, dan merasa tidak terdaya untuk mengawal mereka (dari gangguan kaumnya); dan (setelah melihatkan halnya yang demikian), utusan-utusan itu berkata: "Janganlah Engkau takut dan janganlah berdukacita, Sesungguhnya Kami akan menyelamatkanmu dan keluargamu (serta pengikut-pengikutmu) - kecuali isterimu, ia adalah dari orang-orang yang dibinasakan.
Surah al-Ankabut: 32 – 33.

Maka, tidak cukupkah dalil al-Quran ini menjadi cahaya terang untuk membantah pemikiran dan ajaran sesat Asaari? Sedangkan para Nabi dan para Malaikat langsung tidak berhak memberi nasihat atau meminta kepada Allah tentang URUSAN ALLAH, apatah lagi Asaari; sekadar seorang manusia yang sepakat para ulama menentangnya.

Perlukah Berdoa Panjang Umur?

Kita perlu berdoa untuk diberkati umur sejajar dengan maksud dan syarah hadith yang berkaitan. Berdoalah agar umur kita diberkati dan diberi tubuh badan dan minda yang sihat agar mudah membuat ketaatan dan ibadah. Bukannya meminta dilewatkan kematian kita kerana kematian kita sangat tepat mengikut detik ajal yang telah ditetapkan oleh Allah.

Asaari, bertaubatlah selagi usiamu masih ada. Wahai para pengikut Rufaqa! Bertaubatlah. Ambillah ilmu dari para ulama pewaris nabi...

Wednesday, November 08, 2006

Penyelewengan Asaari Dalam Konsep Ke-Ummiy-an Rasulullah s.a.w.

Atas dasar kecintaan kami kepada Rasulullah s.a.w., kami tetap terus berjuang mempertahankan baginda (nama dan peribadi) daripada diperkotak-katikkan dan dipermainkan oleh golongan pengikut hawa nafsu dalam beragama. Kerana Rasulullah s.a.w., kami akan terus melancarkan serangan dan perang pemikiran terhadap golongan yang berdusta atas nama Rasul. Nama junjungan yang mulia tetap kami bersihkan daripada dieksploitasi oleh individu mahupun kelompok yang berkepentingan serta mereka yang tidak pernah takut dengan ancaman azab Allah kerana berdusta menggunakan nama Rasulullah.

Asaari baru sahaja menerbitkan buku terbarunya iaitu BUAH FIKIRAN USTAZ HJ ASHAARI MUHAMMAD SIRI 2. Buku tersebut adalah siri sambungan daripada buku yang telah diharamkan sebelum ini. Buku ini juga sedang menunggu untuk diharamkan setaraf dengan buku pornografi yang lain.

Dalam buku terbaru ini, Asaari ada menulis satu tajuk kecil yang berjudul APAKAH MAKSUD UMMIY RASULULLAH S.A.W.? Bagi tujuan artikel ini, kami akan menghuraikan penyelewengan pemikiran Asaari tentang konsep ummiy yang sangat bercanggah dengan Ahli Sunnah wa al-Jamaah.

Asaari memulakan penulisannya dengan teks berikut:

Semoga Allah mengampunkan kita di atas salah tanggapan dan salah tafsir terhadap status baginda Rasulullah s.a.w. sebagai seorang rasul yang ummiy. Selama ini kita difahamkan bahawa ummiy bereerti orang yang tidak tahu membaca dan menulis, atau dalam istilah lain buta huruf. Jika begitu fahaman kita ertinya kita menganggap baginda orang yang tidak belajar atau seorang yang bodoh. (hlm. 107)

Sebenarnya yang dimaksudkan ummiy itu ialah orang yang belajar secara luar biasa, bukan mengikut kaedah biasa atau belajar secara proses biasa. (hlm. 108)


Daripada penulisan Asaari ini, dapatlah difahami beberapa perkara berikut:
1. Asaari menolak tafsiran yang dibuat oleh Rasulullah sendiri dan ijmak para ulama tentang definisi UMMIY.
2. Asaari tidak memahami maksud sebenar UMMIY menurut al-Quran dan Sunnah.
3. Asaari membuat andaian bahawa semua umat Islam ‘memperbodohkan’ Rasulullah hanya kerana baginda tidak pandai membaca dan menulis.
4. Asaari mempunyai hidden agenda (niat tersembunyi) dalam artikel itu kerana ingin mengutamakan perkara ‘BELAJAR SECARA LUAR BIASA’.


Para ulama telah membincangkan definisi dan konsep ummiy ini sebelum Asaari lagi. Lebih jahat, Asaari menuduh bahawa para ulama mengambil tafsiran yang dibuat oleh Yahudi dan orientalis tentang konsep ummiy. Ini dapat dilihat dalam petikan perenggan berikut:

“Musuh-musuh Islam terutama Yahudi dan puak orientalis sebenanrnya sangat kenal siapa Rasulullah. Kehebatan dan kemuliaanya ada dalam pengatahuan dan kajian mereka. Lalu mereka cuba mengelirukan dan megnelabukan pemikiran umat Islam dengan mengatakan bahawa, “Rasulullah itu ummiy yakni tidak tahu membaca dan menulis untuk membuktikan bahawa al-Quran itu bukan dari tulisan Rasulullah.” Nampaknya macam logik dan rasional hujah tersebut. Tapi, sebenarnya mereka menutup maksud ummiy yang sebenar yang memperlihatkan kehebatan Rasulullah.” (hlm. 110)

Mari kita lihat pandangan ijmak ulama’ tentang definisi Ummiy. Kemudian, kita bandingkan. Adakah benar definisi Ummiy itu berasal dari Yahudi atau dari lidah Rasulullah s.a.w. sendiri?

Ummiy telah dinyatakan oleh Allah SWT dalam dua ayat berikut:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ )
[ الجمعة: 2]

Maksud: Dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang Arab yang Ummiyyin, seorang Rasul dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mreka ayat-ayat Allah, dan membersihkan mreka, serta mengajarkan mereka Kitab Allah dan Hikmah…

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ
]الأعراف[ 157
Maksud: “iaitu orang-orang yang mengikut Rasul, nabi yang ummiy yang mereka dapati tertulis (nama dan sifatnya) di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka…”

Imam Abu Jaafar Muhammad bin Jarir al-Tabari, ulama tafsir terawal telah menulis maksud ummiy dalam tafsirnya; Tafsir al-Tabari. Beliau sudah pasti bukan seorang Yahudi. Beliau menyatakan:

قال أبو جعفر: يعني بـ "الأميين" ، الذين لا يكتبون ولا يقرءون

Beliau mentafsirkan Ummiy sebagai orang yang tidak tahu membaca dan menulis. Beliau telah merujuk kepada tafsiran yang dibuat oleh al-Sunnah iaitu kata-kata Rasulullah sendiri. Mari kita lihat hadith-hadith tersebut:

Terdapat juga hadith sahih yang menerangkan sifat UMMIY Rasulullah s.a.w. dengan maksud tidak boleh membaca, menulis dan mengira. Mari kita lihat:

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت
أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال
{ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم }

Maksud Hadith:

Hadis riwayat Aisyah ra., isteri Nabi saw. dia berkata:
Wahyu pertama yang diterima Rasulullah adalah mimpi yang benar. Setiap kali baginda bermimpi, mimpi itu datang bagaikan terangnya Subuh. Kemudian baginda sering menyendiri. Biasanya baginda menyepi di gua Hira'. Di sana, baginda beribadah beberapa malam, sebelum kembali kepada keluarganya (isterinya) dan mempersiapkan bekalan untuk itu. Kemudian baginda pulang ke Khadijah, mengambil bekal lagi untuk beberapa malam. Hal itu terus baginda lakukan sampai tiba-tiba wahyu datang ketika baginda sedang berada di gua Hira'. Malaikat (Jibril as.) datang dan berkata: Bacalah. Baginda menjawab: Aku tidak boleh membaca. Rasulullah saw. bersabda: Malaikat itu menarik dan mendakapku, hingga aku merasa kepayahan. Lalu ia melepaskanku seraya berkata: Bacalah. Aku menjawab: Aku tidak boleh membaca. Dia menarik dan mendakapku lagi, hingga aku merasa kepayahan. Kemudian ia melepaskan sambil berkata: Bacalah. Aku menjawab: Aku tidak boleh membaca. Dan untuk yang ketiga kalinya ia menarik dan mendakapku sehingga aku merasa kepayahan, lalu ia melepaskanku dan berkata: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak ia ketahui. … (sehingga akhir hadith)

Sahih Bukhari : 3 / Sahih Muslim: 231

Jelas dalam hadith di atas bahawa Rasulullah s.a.w. mengaku bahawa dirinya tidak tahu membaca. Adakah Rasulullah memperbodohkan dirinya atau mengalami inferiority complex (rasa rendah diri)? SAMA SEKALI TIDAK. Tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis bukan bererti BODOH sebagaimana yang didakwa oleh Asaari.

Kita perlu menyedari bahawa semua bangsa Arab memang tidak mempunyai kemahiran membaca dan menulis. Tamadun mereka begitu ketika itu tetapi masih tetap ada individu yang boleh membaca dan menulis. Malah Rasulullah s.a.w. sendiri mengarahkan Zaid bin Thabit belajar membaca dan menulis daripada orang Yahudi. Malah, Rasulullah mengarahkan semua tawanan Badar mengajar anak-anak Muslimin membaca dan menulis. MEREKA TIDAK PERNAH MERASA BODOH KERANA TIDAK TAHU MEMBACA DAN MENULIS. MALAH, MEREKA LEBIH HEBAT LAGI KERANA KAEDAH PENGEMBANGAN ILMU DIBUAT MELALUI LISAN. MEREKA MENGHAFAL DARI LISAN KE LISAN.

Satu lagi hadith yang penting ialah:

قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب"
Maksudnya: Kami adalah kaum yang buta huruf iaitu tidak boleh menulis dan tidak boleh mengira.

Hadith ini sahih terdapat dalam Kitab Sahih Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam al-Nasa’i dan Imam al-Suyuti.

Para ulama hadith yang hebat dan BUKAN YAHUDI seperti Imam Nawawi, Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani dan lain-lain berijmak bahawa maksud Ummiy ialah tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Itu adalah tafsiran sebenar. Ini tidak pernah membawa maksud kita menghina Nabi, kerana Nabi sendiri yang menerangkan apakah maksud ummiy tersebut.

Al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan bahawa perkataan Ummiy dinisbahkan kepada bangsa Arab sebagai masyarakat yang Ummiy kerana penulisan sukar didapati pada zaman itu. Walaupun begitu terdapat juga orang yang boleh membaca dan menulis. Apa yang dimaksudkan sebagai pengiraan dalam hadith di atas ialah kiraan bintang-bintang dan perjalanannya yang orang mengetahuinya terlalu sedikit. (Lihat Fath al-Bari, Ibn Hajar al-Asqalani, Jilid 6, hlm. 156)

Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim pula berkata, ummiy itu bermaksud mereka yang kekal dalam keadaan mereka ketika dilahirkan iaitu tidak tahu membaca, menulis dan mengira. Dan di antara mereka ialah Nabi Muhammad al-Ummiy. Selain itu, ummiy juga dinisbahkan kepada IBU kerana kebanyakan wanita ketika itu tidak tahu membaca dan menulis. (Syarah Sahih Muslim, Jilid 4, hlm. 50)

Dalam Kitab Syarah Hadith Imam Tirmizi, Tuhfah al-Ahwazi, juga menyatakan bahawa Ummiy ialah mereka yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis.

Adakah semua Imam Ahli Sunnah ini menghina Rasulullah?

Sebenarnya, setelah kami meneliti, Asaari menulis artikel itu atas tujuan berikut:

a. Untuk membuat analogi (perumpamaan). Dia kononnya mencontohi keadaan Rasulullah yang tidak tahu membaca dan menulis, boleh mendidik manusia, bijaksana dan memiliki ilmu-ilmu tanpa perlu belajar menerusi proses persekolahan. Maka, dirinya juga sama. Dia tidak pernah menerima sistem pengajian Islam secara formal sehingga tamat, tidak pandai membaca dan menulis Arab, tidak tahu isi kandungan kitab turath dan muktabar, tetapi dia telah diberi ilmu direct daripada Allah sebagaimana proses yang dialami oleh Nabi s.a.w. Sehubungan itu, kalau Rasulullah boleh sedemikian kerana dipilih oleh Allah, maka Asaari juga berkeadaan sedemikian kerana dipilih oleh Allah.

Ini dapat difahami menerusi petikan perenggan berikut:

"Oleh kerana Rasulullah itu orangnya luar biasa, Allah pandaikan baginda tanpa mengikut proses biasa. Demikianlah Maha Besarnya Tuhan, Rasulullah dipandaikan melalui proses luar biasa. Jadi Rasulullah sebenarnya seorang yang belajar tidak secara biasa tapi secara luar biasa. Rasulullah belajar tetapi tidak perlu menulis, membaca, berguru atau belajar di sekolah. (hlm. 108)
“Rupa-rupanya begitu hebat Allah memproses hamba-hamba yang dikehendaki–Nya dengan cara dipandaikan tanpa melalui proses belajar secara biasa. (hlm. 109)
“Begitu jugalah bagi seseorang yang ingin memperolehi ilmu luar biasa dari Tuhan sepertimana Rasulullah mendapat wahyu. Tidak cukup sekadar melalui proses biasa dengan menggunakan pancaindera. (hlm. 111)


b. Untuk menafikan keilmuan para ulama muktabar dengan mendakwa ilmu mereka berasal daripada Yahudi. Sungguh dahsyat fitnah Asaari terhadap para ulama. Tujuannya hanya satu. Untuk mengelakkan para pengikutnya meninggalkannya kerana para Ulama tetap berjihad mendedahkan kepalsuan dan pendustaannya.

Asaari lupa bahawa para ulama itu mewarisi ilmu dari Nabi bukannya mendakwa mendapat ilmu direct dari Allah tanpa perantaraan. Rasulullah s.a.w. bersabda:

وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر

Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan dinar atau dirham tetapi mewariskan ilmu. Sesiapa yang mengambil ilmu tersebut sesungguhnya dia mendapat keuntungan yang besar.

Hadith SAHIH: Riwayat Abu Daud: 3157

Ini bermakna, para ulama mewariskan ilmu yang datangnya dari Nabi. Kalau seseorang menolak ilmu yang datangnya daripada ulama terdahulu, maka dia merosakkan agamanya. Lebih-lebih lagi jika orang itu mendakwa dia mendapat ilmu direct dari Tuhan. Dia sedang mengingkari hadith di atas.


Asaari, marilah bertaubat kepada Allah. Apakah tafsiran Imam al-Tabari, Imam Nawawi, Ibn Hajar dan semua ulama Ahli Sunnah itu menghina Rasulullah? Sama sekali tidak... ENGKAULAH YANG SEDANG BERDUSTA ATAS NAMA RASULULLAH...