Friday, June 02, 2006

KEPUTUSAN MAJLIS FATWA KEBANGSAAN PERLU DITAMBAH LAGI

Pada 5 Ogos 1994, Majlis Fatwa Kebangsaan, di bawah Pengerusinya; Mufti Diraja Ahmad Tajuddin Abdul Rahman, telah mengeluarkan fatwa mengharamkan Darul Arqam pimpinan Haji Asaari Muhammad, setelah didapati oleh pihak jawatankuasa Majlis tanpa keraguan bahawa Darul Arqam adalah sesat lagi menyesatkan. Terdapat sepuluh aspek ajaran al-Arqam yang dinilai oleh Majlis sebagai menyeleweng daripada akidah Islam:

1. Kepercayaan bahawa Sheikh Muhammad As-Suhaimi, pengasas Aurad Muhammadiah akan lahir semula menjadi Imam Mahadi.

2. Kepercayaan bahawa Sheikh Muhammad As-Suhaimi telah bertemu Rasulullah secara jaga di dalam Kaabah dan menerima Aurad Muhammadiah daripadanya.

3. Menambah kalimah Syahadah dengan menyebut Sheikh Suhaimi sebagai Imam Mahadi dan menyamakan statusnya dengan empat Khalifah Rasyidin; Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali.

4. Salah tafsir akan maksud ayat 3, Surah An-Nisa' dengan mendakwa hukum asal perkahwinan ialah dimulakan dengan dua isteri dan diikuti dengan tiga dan empat. Ini bercanggah dengan ijma' ulama' muktabar tentang hukum perkahwinan.

5. Dakwaan Asaari Muhammad; pemimpin al-Arqam bahawa dirinya bertemu dan berdialog dengan Rasulullah secara jaga.

6. Ahli al-Arqam terlalu taksub dengan pemimpin mereka dan mendewakan Asaari Muhammad dan pengikutnya percaya dirinya mempunyai karamah, seorang wali dan pembela.

7. Asaari juga mendakwa Rasulullah merestui perjuangan dan ajaran al-Arqam.

8. Dakwaan yang Asaari Muhammad mempunyai sifat 'Kun-Fayakun' (Jadi; maka jadilah) yang dimiliki oleh Allah SWT. Dakwaan ini dikhuatiri menimbulkan syirik, untuk dengan menyamakan Allah dan makhluk-Nya.

9. al-Arqam gagal untuk mematuhi undang-undang Islam Negeri dan enakmen dan undang-undang bertulis berkaitan, enggan mematuhi fatwa dan hukum yang dikeluarkan oleh ulama' Ahli Sunnah wal Jamaah yang muktabar serta mengabaikan nasihat dan arahan ulama' dan mufti Negeri.

10. Asaari mendakwa dirinya adalah berketurunan Arab Bani Tamim, sedangkan menurut fakta dia adalah keturunan Melayu-Bawean.


Fatwa ini mengharamkan ajaran al-Arqam, material dan aktiviti. Secara khusus, fatwa ini mengharamkan orang awam daripada:

1. Mengamalkan ideologi al-Arqam, falsafah dan pengamalan yang bercanggah dengan ajaran dan amalan Islam.

2. a. Menggunakan bahan publisiti al-Arqam seperti fotograf, poster, graf, filem slaid dan iklan surat kbabar.
b. Memiliki buku al-Arqam, majalah, pamplet, filem, kaset audio, cakera liut, fonograf, cakera laser dan semua bahan rakaman.
c. Mempamerkan simbol, logo, diagram atau isyarat yang dapat menunjukkan identiti kumpulan al-Arqam melalui harta alih atau tidak alih.

3. Menjadi ahli atau pemimpin, menganjurkan ceramah, mengadakan kelas, atau terlibat dalam ekonomi, sosial, kebudayaan, seni atau apa-apa aktiviti dengan tujuan untuk pertubuhan.


ULASAN:
Majlis Fatwa Kebangsaan perlu menilai semula ajaran Aurad Muhammadiah yang kian berkembang dengan penambahan pelbagai elemen baru dan direncahi dengan unsur yang bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah wa al-Jamaah.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home